Fråga facket Fråga facket

Uttalande: Att lösa våra samhällsproblem kräver mer än bara ett svar – det kräver hela svaret

De skånska LO-förbunden kräver en utbyggd välfärd – och hårda tag mot brottsligheten. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom, skriver ett enhälligt representantskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uttalande från LO-distriktet i Skånes årsmöte 21 april 2022:

Att lösa våra samhällsproblem kräver mer än bara ett svar – det kräver hela svaret

Runt om i Sverige har vi sett en otrygghet som brett ut sig. Arbetslivskriminaliteten är en plåga på svensk arbetsmarknad. Var femte medlem i ett LO-förbund har utsatts för hot eller våld på jobbet. Fyra av tio känner otrygghet på grund av gängkriminalitet.

Under påsken såg vi fruktansvärda scener utspela sig i flera städer i Sverige. De skånska LO-förbunden är eniga. Upploppen var vedervärdiga och går varken att förstå eller bortförklara. Det urskillningslösa våldet måste fördömas med samhällets hela kraft.

Men det får inte stanna vid fördömanden. De skyldiga måste identifieras, åtalas och avtjäna straff. Det får inte finnas något tvivel. Samhället måste mobilisera hela sin kraft för att komma till rätta med de allvarliga brott som begåtts – och förhindra att liknande brott kan begås igen.

Kampen en facklig fråga

Kampen vi alla måste föra mot brottsligheten, och otryggheten i samhället i stort, är på alla sätt och vis också en facklig fråga.

Många LO-medlemmar stod vid frontlinjen eller drabbades på andra sätt av upploppen. Bussar brändes. Bilar brändes. Skolor brändes. Det brann i vanligt folks bostadsområden.

Hederligt yrkesfolk begav sig till arbetet och möttes av stenar och brandbomber när de ryckte ut för att släcka bränderna. Personal inom kollektivtrafiken lever nu med stor oro efter att en buss blev måltavla. Anställda inom vård och omsorg fick stå med svåra beslut och avvägningar när brukare i behov av insatser befann sig i områdena där våldet bröt ut.

Anställda inom skolan har fått se sin arbetsplats så brandskadad att de troligen inte kan bedriva verksamhet där under resten av terminen. Fastighetsarbetare får hantera brandskadade miljörum och skador på boendes utemiljö.

Attack mot samhället

Många fler LO-medlemmar påverkas än de som drabbades i tjänsten eller i sitt eget bostadsområde. Upploppen var en attack mot samhället och vi känner alla en ilska över såväl de meningslösa provokationerna som det sanslösa våldet.

Nu måste tryggheten för vanligt folk säkras - både när vi är i tjänst och när vi är hemma i våra bostadsområden. För att komma någon vart måste vi då vara hårda både mot brott och mot brottens orsaker. Här kommer LO-förbundens medlemmar vara viktiga i sitt arbete.

Mobilisera samhället

Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar verksamheten och bostadsområden, kriminalvårdare hindrar återfall och fritidsledare upptäcker när unga människor hamnar i problem. Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas genom en bred mobilisering från hela samhället där förebyggande insatser prioriteras.

De skånska LO-förbunden kräver en utbyggd välfärd – och hårda tag mot brottsligheten. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom. Hela svaret krävs för trygghet för vanligt folk.

Nu är tid för trygghet!
Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktets representantskap.

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.