Fråga facket Fråga facket

Har du ett förslag till LO-distriktet?

Den 28 november samlas LO-distriktet i Skåne till ett höstmöte, representantskap, i Helsingborg. Vill du lyfta en fråga - kontakta din fackliga avdelning som i sin tur har rätt att skriva motioner till mötet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Valda ombud från hela Skåne tar beslut om alla förslag i höst.
Valda ombud från hela Skåne tar beslut om alla förslag i höst.

Höstens representantskap är en heldag på Sundspärlan i Helsingborg den 28 november. På mötet deltar valda ombud från alla fackliga avdelningar i Skåne. De ska bland annat:

  • Behandla förslag om kommande verksamhet och budget för LO-distriktet.
  • Behandla motioner, förslag, som de fackliga avdelningarna skickat in. Har du en fråga som LO-distriktet bör behandla så kontakta din fackliga avdelning. De ska lämna in motioner senast den 29 september 2023.
  • Välja ledamöter och ersättare till LO-facken i kommunerna. Nomineringar av kandidater ska lämnas senast den 29 oktober 2023. Läs mer om valen till LO-facken i kommunerna här.

Vid frågor kontakta LO-distriktet i Skåne via 040-664 53 90 eller lo-skane@lo.se, så leder vår expedition dig rätt utifrån din frågeställning.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.