Fråga facket Fråga facket

Folkbildning är en framgångssaga för Sverige – värna den!

Kristider innebär inte läge att minska på utbildningsplatser, sänka anslag eller försvåra för folkbildningens organisationer. Tvärtom så är det nu viktigare än på länge att verka för att fler i Skånes kommuner får ta del av de möjligheter folkbildningen kan ge. Det konstaterar LO-distriktet i Skåne i ett uttalande som antogs vid distriktets årsmöte den 25 april.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Här är hela uttalandet:

Vi menar att det är en demokratisk rättighet att alla människor får reella möjligheter att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning. Vi ser det också som en förutsättning för demokratin att fler människor ska få verktyg för att få forma utvecklingen av både sina egna liv och samhället.

Folkbildningen genomsyrar därför den fackliga verksamheten, där demokratiskt lärande och ett fritt kunskapssökande bygger såväl starka individer som välrustade organisationer. Vårt studieförbund ABF och arbetarrörelsens olika folkhögskolor är avgörande för LO-förbundens arbete och utveckling. Men folkbildningen är mycket bredare än bara fackföreningsrörelsen eller den arbetarrörelse vi är en del av.
Vi har kunnat se i Sverige hur folkbildning givit människor kunskap och mod för att erövra makt, och påverka den egna vardagen och samhället som helhet. Studieförbund och folkhögskolor har varit en demokratiserande kraft som rivit ner trösklar och utjämnat makt. Skapat möjligheter till omställning och utveckling för individer, grupper och föreningar. Dörrar har öppnats och hinder rivits undan.

Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Genom att värna och stärka folkbildningens organisationer, studieförbunden och folkhögskolorna, så kan staten, regionerna och kommunerna erbjuda flera vägar till ökad kunskap och bildning för vuxna - och upprätthålla en vital och stärkt demokrati.

Kristider innebär inte läge att minska på utbildningsplatser, sänka anslag eller försvåra för folkbildningens organisationer. Tvärtom så är det nu viktigare än på länge att verka för att fler i Skånes kommuner får ta del av de möjligheter folkbildningen kan ge.
Det är dags för politikerna att omfamna den fria folkbildningen för vad den är. En historisk framgångssaga för Sverige, såväl som en viktig nyckel för vår gemensamma framtid.

Vi riktar oss därför till alla som verkar inom politiken, och uppmanar partierna att värna folkbildningens självständighet och oberoende, och att på alla nivåer ge studieförbund och folkhögskolor bättre förutsättningar för att utvecklas.

Detta uttalande antogs enhälligt på årsmötet vid LO-distriktet i Skånes representantskap, 25 april 2023, på Backagården utanför Höör.

meta jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.