Fråga facket Fråga facket

Debatt: Statens ansvar har förflyttats till individen

Välfärd Lomma och Vellinge vill inte bygga för vanligt folk. Det skriver LO-distriktets tillförordnade ordförande Birgitta Almroth tillsammans med LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lomma och Vellinge vill inte bygga för vanligt folk

LO-medlemmar får gärna måla, städa, sköta barn och renovera men får inga förutsättningar att faktiskt bo där.

I vår jämlikhetsutredning visar vi att många kommuner med de högsta inkomsterna bygger mycket få hyresrätter. I Skåne bygger Lomma allra minst. 

Bostadskrisen inte isolerad till Skåne

Lomma och Vellinge har i genomsnitt byggt 12 respektive 17 hyresrätter per år under 2000-talet. Det är långt under genomsnittet för en svensk kommun.

Men bostadskrisen är inte isolerad till Skåne. Det byggs för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i stort.

240 av landets 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist. Det är betydligt fler än för några år sen.

Ojämlikhet i boendet

De bostäder som trots allt byggs motsvarar inte befolkningens behov och hyrorna i nyproduktion är alldeles för höga. Ojämlikheten i boendet växer genom att låg- och medelinkomsttagare får allt svårare att få tag i bostad.

För en kvinna i 40-års åldern med två barn och en inkomst som medianen är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer. Statens ansvar har förflyttats till individen.

Radikala beslut behövs

Alla har rätt till en bra bostad. Även den som inte är rik.

Därför måste jämlikheten på bostadsmarknaden öka. Och det kräver radikala politiska beslut.

LO vill att vi inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det sänker byggkostnaderna genom ökad konkurrens. Byggbolaget kan dessutom bygga bostäder som privata aktörer i dag inte vill bygga och som fler människor har råd att bo i.

Samtidigt bör även kommunernas byggbolag användas för att bygga mer.

Fler blandade bostadsområden

För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo.

Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.

Det behövs blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villor och bostadsrätter.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Birgitta Almroth, tf ordförande LO-distriktet i Skåne

Debattartikel publicerad i Trelleborgd Allehanda 20190907: http://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/statens-ansvar-har-forflyttats-till-individen/

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.