Pressmaterial

 • Uttalande: Vi kommer ta kamp för den skånska kollektivtrafiken!

  Kollektivtrafiken är blodomloppet i vår region. För många skåningar är det den som ska få vardagen att fungera. Tyvärr har den borgerliga alliansen som nu styr Skåne bestämt sig för att driva den i sank med sin nedskärningspolitik. De skånska LO-förbunden ställer sig helt i opposition mot detta. Vår gemensamma kollektivtrafik behöver förbättras och göras billigare, inte försämras och fördyras. 

 • Stora löneskillnader i Skåne – arbetarkvinnor tjänar minst

  En arbetarkvinna Skåne tjänar 21 443 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.

 • Avslagen på sjukpenning ökar i Skåne

  LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.
  - Bristerna skapar och förstärker gamla klass- och könsorättvisor, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 • LO: Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

  För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land, säger Magnus Alm, ordförande i LO i Skåne.

 • Facket på Sommarjobbet 2018 har startat i Skåne – Helsingborg först ut

  Nu har LO-distriktet i Skåne startat årets upplaga av vår kampanj ”Facket på sommarjobbet”. Allt drar igång i Helsingborg, men det finns möjlighet för media att göra lokala intervjuer med våra uppsökare alla dagar de kommande två veckorna.

   

 • LO-distriktet i Skåne: Birgitta Almroth omvald till vice ordförande

  LO-distriktet i Skånes årsmöte har valt om Birgitta Almroth till ytterligare två år som vice ordförande. Hon ser nu fram emot att ta kampen för LO-medlemmarnas frågor under valrörelsen och i verksamheten framöver.

 • Långt kvar till jämställdhet i Skåne

  2016 tjänade arbetarkvinnor i Skåne län i genomsnitt 18 170 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 39 754 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.

   

 • Moderaterna attackerar tryggheten för vanligt folk

  - Vi vill rikta oss till alla fackligt förtroendevalda och alla LO-medlemmar runtomkring i Skåne. Var och en av oss måste stå upp för vanligt folks trygghet och ta fighten mot Moderaternas attacker på anställningstryggheten och kollektivavtalen, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Fler barn går på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom en ny satsning på en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.

 • Otrygga anställningar ger tysta arbetsplatser

  Den som har en otrygg anställning i form av visstids- eller bemanningsanställning är extra utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp. En del av lösningen stavas trygga anställningar. Det borde även Moderaterna inse, skriver LOs andre vice ordförande Berit Müllerström och LO-distriktet i Skånes ordförande Magnus Alm, i en debattartikel i Kristanstadsbladet.

   

 • Få tar chansen till extra pappapengar i Skåne

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Skåne har endast 8 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 85 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Uttalande: LO-distriktet i Skåne vill ta fighten för en tryggare arbetsmarknad

  Hur vi har det på jobbet påverkar våra liv stort, inte bara under arbetstid utan även utanför arbetsplatsen. Det är därför ett stort problem och en allvarlig orättvisa att dagens arbetsmarknad är otrygg för så många, anser LO-distriktet i Skåne vars höstmöte antog ett uttalande under tisdagen.

 • Pressmeddelande: Löneskillnader mellan män och kvinnor minskar för första gången på 10 år

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år, även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. I Skåne tjänar män 4200 kronor mer än kvinnor. Det visar LOs årliga lönerapport.

 • Nu startar "Facket på sommarjobbet"

  Nu har LO-distriktet i Skåne startat årets upplaga av vår årligen återkommande kampanj ”Facket på sommarjobbet”. Det finns möjlighet för media att göra lokala intervjuer med våra uppsökare. Här finns också tips för dig som sommarjobbar.

 • LO-distriktet i Skåne står bakom Seko efter lagt strejkvarsel

  - Ännu ett förbund har varit tvungna att varsla om konflikt mot Almega. I Skåne står LO-distriktet och våra medlemsorganisationer redo att backa upp Seko Skåne om det bryter ut i strejk, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

   

 • Socialdemokraterna måste agera mot vinstjakten!

  Riskkapitalister med kortsiktiga vinstintressen inte hör hemma i välfärden. Ingen ska behöva oroa sig för att bli bedömd utifrån lönsamhet. Vår välfärd ska varken vara ett marknadsexperiment eller någons kassako.
  Det sägs i ett uttalande från LO-distriktets årsmöte, som hölls den den 20-21 april 2017.

 • LO-distriktet i Skåne står bakom Hotell- och restaurangfacket efter lagt strejkvarsel

  - Nationellt har en enhällig LO-styrelse idag ställt sig bakom Hotell- och restaurangfackets strejkvarsel. I Skåne står LO-distriktet och våra medlemsorganisationer redo att backa upp HRF. LO-samordningen är stark och vår tvärfackliga solidaritet kommer hålla hela vägen genom avtalsrörelsen, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

   

 • Här är vad som krävs för full sysselsättning

  Mer offensiv ekonomisk politik, höjd ambition för fler i sysselsättning och större investeringar. Det efterlyser Socialdemokraterna i Skånes fackliga utskott inför S-kongress i april, i en debattartikel i LOs tidning Arbetet.

 • LO-distriktet i Skåne till regeringen: Håll linjen kring vinster i välfärden!

  - Nu går debattens vågor höga kring vinster i välfärden, men stå upp för er politik socialdemokrater! uppmanar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.  - Vi måste få stopp på vinstjakten och låta medborgare och personal stå i fokus för verksamheten.

 • Många missar chansen till extra föräldrapengar i Skåne – särskilt pappor

  Inte ens en av tio. I Skåne län har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till.  Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Arbetslösheten sjunker i Skåne men arbetsmarknaden är tudelad

  Idag kommenterar Arbetsförmedlingen Skåne att arbetslösheten sjunker. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på flera år och det är färre varsel. Men utmaningarna i regionen är stora när klyftorna växer och ojämlikheten ökat. Arbetslösheten är till exempel fortfarande hög eller ökar för korttidsutbildade och utrikesföddda.

   

 • Facket på sommarjobbet i Skåne klart för i år

  LO-distriktet i Skåne har nu avslutat årets upplaga av vår årligen återkommande kampanj ”Facket på sommarjobbet”. Idag samlades våra fackliga uppsökare som har varit med för gemensam utvärdering och avslutning av årets kampanj.

 • Facket på Sommarjobbet 2016 har startat i Skåne

  Nu har LO-distriktet i Skåne startat årets upplaga av vår årligen återkommande kampanj ”Facket på sommarjobbet”. I år är det ett 30-tal fackligt aktiva ungdomar som deltar i det uppsökande arbetet mellan den 26 juni och 8 juli.

 • LO storsatsar på lokal verksamhet i Skånes kommuner

  LO i Skåne har fått en helt ny organisation. Vid distriktets årsmöte utsågs lokalt förtroendevalda i de skånska kommunerna.
  - En historisk satsning, säger Magnus Alm, ordförande i LO-distriktet

 • Uttalande: LO ställer krav på Socialdemokraterna och arbetsgivarpolitiken

  LO-förbunden i Skåne står enade. Det sanslösa missbruket av otrygga anställningar så som till exempel allmänna visstidsanställningar måste bekämpas på arbetsmarknaden. Ofrivilliga deltider och delade turer måste bort.

 • Almroth ny vice ordförande för LO-distriktet i Skåne

  LO i Skåne har idag valt Birgitta Almroth från Trelleborg till ny vice ordförande. - Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att arbeta för ett mer enat LO. Bara när vi håller samman blir vi en stark röst för den skånska arbetarklassen, sade hon när hon valdes på LO-distrikets årsmöte.

 • Borgerligheten vill sänka den svenska modellen

  Moderaterna och övriga borgerliga partier hävdar att de värnar den svenska modellen. De har återigen visat att det bara är tomt prat. I dag har arbetsmarknadsministern besökt arbetsmarknadsutskottet för att söka stöd för regeringens ståndpunkt gällande EU-kommissionens förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet.

   

 • En av tre föräldrar kan missa tillägg

  Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.

 • LO-distriktet i Skåne: Det är dags att investera!

  Politiken måste våga! Det är dags att investera. Vi behöver rejäla satsningar på infrastruktur, bostäder och välfärd.
  Det säger LO-distriktet i Skåne i ett uttalande som antogs vid distriktets höstmöte.

 • Deltidsarbetet – en klassfråga även i Skåne

  Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige - så även i Skåne. Det finns heller inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen.

 • Konkurrensen hårdnar om sommarjobben

  - För varje år vi är ute så förstärks bilden - det är allt färre ”sommarjobbare” vi möter.
  Det sa Meta Jarl på LO-distriktet i Skåne, när årets upplaga av  kampanjen ”Facket på sommarjobbet” avslutades.

 • Uttalande: Dags att gå från ord till handling om arbetslöshetsförsäkringen

  Sveriges regering med Stefan Löfven (S) i spetsen har meddelat att de vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen.  Det är löften den skånska fackföreningsrörelsen inte kommer att släppa utan kommer att bevaka aktivt.

 • Uttalande: Vi står upp för alla på svensk arbetsmarknad!

  Ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden handlar om att stoppa hoten mot det fackliga löftet och mot den svenska modellen.  LO-distriktet i Skåne med sina medlemsorganisationer kommer tillsammans att bidra med vad vi kan.

 • Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

  I Skåne var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 196 kronor i månaden. Det är 6 087 kronor mindre än vad män i arbetaryrken tjänade och 21 530 kronor mindre än de manliga tjänstemännens genomsnittliga månadslön i Skåne. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer, som LO presenterar i dag.

 • Fler än 18 000 unga saknar arbete eller studieplats i Skåne län

  En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 ungdomar varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Skåne län handlar det om cirka 18 000 individer vilket motsvarar 10,8 procent av de mellan 16-25 år.

   

 • Ny försteombudsman för LO i Skåne

  Den 7 januari 2015 tillträder Mikael Andersson som vikarierande  försteombudsman/chef för LO-distriktet i Skåne, samt som kassör. Beslut fattades av LOs styrelse den 15 december.

 • Uttalande av LO Skåne: Riv upp Lex Laval omgående

  Stå vid vallöftet och riv upp Lex Laval omgående. Vi accepterar inte lönedumpning. Det säger LO-distriktet i Skåne i ett uttalande som antogs av distriktets höstmöte.

 • Bara en av tre som går ut yrkesprogrammet får jobb

  Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre fast jobb ett år senare. Bäst i Skåne går det för elever från Energiprogrammet. Det avslöjar LO i en rapport om de gymnasiala yrkesprogrammen

 • Stort missnöje med sjukvård och skola i Skåne ibland LO-medlemmar

  Hela 70 procent av LO-medlemmarna i Skåne är oroliga för att inte få en plats i äldrevården när de blir äldre. Oron är också stark för att inte pensionen ska räcka till och för att man inte får vård när man blir sjuk. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.

 • Facket på Sommarjobbet i Skåne är färdigt för 2014

  LO-distriktet i Skåne har nu avslutat årets upplaga av vår årligen återkommande kampanj ”Facket på sommarjobbet”. Våra uppsökare har gjort ett fantastiskt jobb.

 • 3 963 personer skadades i arbetet i Skåne förra året

  En ny rapport från LO-distriktet i Skåne visar att 3 963 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Skåne under 2013. Utöver dessa visar statistiken fem personer som dog på sitt arbete samt två holländska sjömän som omkom på skånskt vatten. Vi föreslår en rad åtgärder.

 • LO och LO-förbunden ringer medlemmar om valet

  Torsdagen den 3 april är det premiär för LOs stora valsatsning på regionala ringcenter. Där ska förtroendevalda och aktiva från de 14 LO-förbunden ringa runt till sina medlemmar och prata fackliga valfrågor. I samband med LO-distriktet i Skånes årsmöte rings de första samtalen i vår region.

 • Ny rapport: Slopa de 5 193 Fas 3-platserna i Skåne – inför plusjobb

  Trots att Riksdagen i juni 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Skånes kommuner befann sig 5 193 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.

 • Papporna i Skåne hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt.

 • Höjt statsbidrag kan ge 6 870 jobb i Skåne

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning, skriver LO, och föreslår en stimulansåtgärd på 30 miljarder i höjda statsbidrag till kommuner och landsting.

 • Bostadsbrist i hälften av Skånes kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Skåne ökat från sju kommuner till 16 kommuner år 2013. Antalet kommuner som uppgett överskott har minskat från 14 till en kommun, visar en rapport från LO-distriktet i Skåne.

 • Debattartikel: Skolan måste ge alla barn en bra start

  Debattartikel publicerad i Kristianstadsbladet 20130605.

 • Debattartikel: Imorgon tågar vi tillsammans på Första maj

  Idag står Sverige inför nya utmaningar. Den kanske viktigaste är massarbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Enligt SCB saknar 157 000 unga i Sverige idag arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder och långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt. Sverige riskerar för första gången i modern tid att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar.

 • Uttalande: LO-distriktet i Skåne kräver krafttag mot ungdomsarbetslösheten

  UTTALANDE – enhälligt antaget av LO-distriktets årsmöte 12 april 2013.

 • Debattartikel: Återupprätta a-kassan

  När en våg av varsel slog in över Sverige hösten 2012 befann sig riket redan i ett tillstånd av massarbetslöshet. Samtidigt har andelen arbetslösa och undersysselsatta som får a-kassegrundad ersättning fortsatt att minska, sedan regeringen gjort det svårare att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det utgör en allvarlig brist i regeringens beredskap mot högre arbetslöshet.

 • Debattartikel: Regeringen måste släppa sin prestige och börja agera!

  Det behövs krafttag mot arbetslösheten. Den ekonomiska krisen har inte bara svept över Europa utan har även drabbat många svenskar hårt. Vi såg till exempel tydligt den gångna hösten att det skånska näringslivet påverkats av den internationella nedgången.

 • Debattartikel: Är det verkligen för svårt att sparka folk i Sverige idag?

  En varselvåg drar över Sverige. Över 62 000 personer varslades förra året om uppsägning. I vissa delar av landet betecknar Arbetsförmedlingen denna kris som lika farlig som under 1990-talskrisen. Hur många som blir uppsagda vet vi inte men vi befarar det värsta.

 • Debattartikel: Skrota förslagen om utredningstvister!

  Minskad trygghet för dig i händelse av tvist med din arbetsgivare. Du som är anställd får en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det är innebörden om förslagen i ”Uppsägningstvistutredningen” (en statlig utredning på uppdrag av regeringen) genomförs.