020560056 ring fackets hjälptelefon

Staffanstorp

Välkommen till LO-facken i Staffanstorp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande och kontaktperson:
Magnus Möller, 010-450 81 00, magnus.moller@handels.se

1:a maj i Staffanstrorp 2019

Samling Medborgarhuset 9.30. Avmarsch 10.00. Möte i Balders hage 10.30-11.30. Talare Elin Gustafsson.

LO on tour

Här är en affisch för utskrift.

Den 4-25 maj rullar LO on tour i Skåne. LO-facken i Staffanstorp är med och arrangerar ett stopp i Lomma.

Läs mer på Lommas sida här.

2018

LO on tour i Staffanstorp

LO on tour kommer till Staffanstorp den 5 maj. Möt oss kl 10-15. Välkommen!

Här är en affisch i bildformat.

Här är en affisch för utskrift.