020560056 ring fackets hjälptelefon

Ung i facket

Tvärfacklig ungdomsverksamhet är prioriterat av LOs medlemsorganisationer. Därför satsar vi särskilt gentemot ungdomar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Unga medlemmar erbjuds egen verksamhet i LO-distriktets regi. Lars Forsstedt

LO-distriktet i Skåne erbjuder många olika aktiviteter, kampanjer och fackliga utbildningar för unga medlemmar.

Kom med i arbetet eller ägna en dag åt en av våra grundläggande kurser. Vi lovar att du inte kommer att ångra dig - att lära sig mer ger personlig utveckling.

Unga är en kraft att räkna med!