020560056 ring fackets hjälptelefon

Trelleborg

Välkommen till LO-facken i Trelleborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande och kontaktperson:
Ulf Nilsson, 0707-20 57 20, ulf.nilsson@seko.se

1:a maj i Trelleborg 2019

Samling Stortorget 9.30. Avmarsch 10.00. Möte i Stadsparken 10.30-12.30. Tal av Anna-Lena Hogerud.

LO on tour i Trelleborg

Möt oss den 11 maj kl 10-15 på Rådhustorget. 

Här är en affisch för utskrift.

Här är en bild om LO on tour i Trelleborg för spridning i sociala medier.