020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackligt och politiskt

I år går Sverige till val. LO vill skapa ett mer tryggt, jämlikt och framgångsrikt Sverige. Dit når vi genom en socialdemokratisk valseger.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO skapar opinion och påverkar samhällsdebatten. Mezzomedia

LOs valrörelse

Vårt mål är att andelen socialdemokratiska röster bland LO-förbundens medlemmar ska öka och valdeltagandet bland LO-förbundens medlemmar ska vara minst lika högt som riksgenomsnittet. 

Målet når vi genom att möjliggöra samtal mellan LO-förbundens medlemmar, antingen genom telefon eller på arbetsplatser.

Engagera dig!

Tag kontakt med LO-facken i din kommun om du vill vara med på lokala aktiviteter där du jobbar eller bor.

Tag kontakt med din fackliga avdelning för att delta i deras egna och tvärfackliga valrörelseaktiviteter.

Gå gärna med i LOs valrörelse på det nationella planet och få aktuell information samt chans att bidra lokalt.

Varje insats kommer att spela stor roll. Du behövs!

Aktiviteter i Skåne

Under valrörelsen ska 500 000 samtal genomföras nationellt. I Skåne är målet satt till 86 000 samtal. Vi kommer bilda tvärfackliga ringcenter.

I Skåne kommer vi också genomföra många utåtriktade aktiviteter. Till exempel LO on tour där LO-facken i alla skånska kommuner gör arrangemang.

Vi genomför också ett mycket stort antal Vinna val-utbildningar för förtroendevalda inför valrörelsearbetet.

Mycket står på spel

Vi gör allt detta för att mycket står på spel.

En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka lönerna och göra jobben otryggare.

De vill låta pengar som skulle gå till välfärd försvinna till skatteparadis.

Trots att otryggheten ökar vill de hellre sänka skatten för de rika än att investera i välfärd i hela landet.

Trygghet för vanligt folk

Valet 2018 handlar om vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk.

Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden.

Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.

Vi vill se Socialdemokraterna vinna valet

Därför stöder vi Socialdemokraterna.

De har visat att de kan ta ansvar för Sverige och att de strävar efter ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.

Men vi vill mer. Läs gärna vår politiska plattform.