020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackligt och politiskt

Med en arbetslöshet som bitit sig fast på väldigt höga nivåer och med trygghetssystem som inte längre håller måttet finns det all anledning för LO-distriktet att engagera sig i politiken för en bättre framtid. Med ny politisk ledning i både Skåne och i Sverige så ökar våra möjligheter att påverka.

Publicerad
Uppdaterad
LO skapar opinion och påverkar samhällsdebatten. Mezzomedia

Vårt arbete fram till valet 2014 präglades av att det facklig/politiska arbetet genomsyrade hela vår verksamhet. Detta i spåren av nedmonteringen av trygghetssystemen, inte minst socialförsäkringarna och a-kassan har försämrats kraftigt under lång tid.

Nu har Sverige en löntagarvänlig regering och vi måste påverka på alla sätt vi kan. När nya budgetar ska antas och lagstiftning ska fram så ska vi driva på för att våra medlemmars frågor står i fokus.

Motiven för att öka det politiska engagemanget har blivit starkare

Därför är det nödvändigt att stärka det politiska samarbetet inom förbundsavdelningarna och LO-facken men också att bredda de politiska samtalen på arbetsplatserna.

Det kräver att fler fackligt förtroendevalda engagerar sig i politiken. Då kan vi bli en stark röst som driver igenom medlemmarnas krav från LOs politiska plattform.

Arbetsmarknadspolitiken måste förändras

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är inte vad den en gång var. Resurserna har skurits ned och tillgången till aktiva insatser har begränsats. Fokus har lyfts bort från kompetenshöjande insatser och ensidigt lagts på att öka antalet sökta jobb. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik var passiv och felinriktad. Dessutom har man undergrävt grunderna för ordning och reda på arbetsmarknaden. LO-distriktet ser mycket kritiskt på de senaste årens nedskärningar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken likväl som i arbetslöshetsförsäkringe

Nu finns det mycket att göra för att förbättra för Sveriges löntagare. Inte minst måste vi få regeringen att riva upp Lex Laval. Utifrån vår övertygelse om att Sverige och Skåne kan bättre är vi aktiva i arbetsmarknadsfrågorna. Vi driver på politikerna i Region Skåne och i riksdagen, och vi samverkar med myndigheten för att påverka i det dagliga.

Det facklig-politiska är fortsatt viktigt

LO-distriktets styrelse kommer därför aktivt att driva opinion i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och har som ambition att vara med och påverka samhällsdebatten och vilka frågor som hamnar på dagordningen.

Vi har nått målen om ny politisk ledning i Sverige och Skåne. Nu är fler trygga jobb och en bättre välfärd i fokus. Vi ska höras och synas, och konkret påverka.

Facklig-politisk samverkan är nu viktigare än på länge.