020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala studiekommittén

Kommittén är ett genomförande och planerade organ som träffas regelbundet för att följa verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala studiekommittén 2017: Från vänster Fredrik Augustsson (Albins folkhögskola, Patrik Persson (Transport), Catarina Palmblad (IF Metall), Mikael Malm (GS-facket), Maria Olsson (ABF Skåne), Ingvar Carlsson (SEKO), Fredrik de Roy (Fastighets) och Jenny-Ann Myrberg (Handels).

Studiekommittén behandlar de olika frågor som studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar och LOs centrala Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.

Det är de fackliga avdelningarna i Skåne som nominerar förslag till ledamöter till den regionala studiekommittén, som sedan utses av LO-distriktets styrelse.

Vi samarbetar med ABF Skåne och Albins Folkhögskola vilka är våra utbildningsanordnare.

Ledamöter

Ann-Britt Paradis
SEKO Skåne
E-post: ann-britt.paradis@msb.se

Catarina Palmblad
IF Metall
0708-96 90 97
E-post: catarina.palmblad@ifmetall.se

Mikael Malm
GS
070-444 67 21
E-post: fackligt@hagstad.se

Amanda Ekman Rosberg
HRF
0707-46 38 38
E-post: amanda.ekmanrosberg@hotmail.com

Patrik Persson
Transport
0761-020 724
E-post: patrik.persson@transport.se

Fredrik de Rooy
Fastighets
0705-53 44 89
E-post: fredrik.derooy@fastighets.se

Ann-Cathrin Petersson
Kommunal Skåne
070-821 30 86
E-post: ann-cathrin.petersson@kommunal.se

Markus Kristiansson
Byggnads
010-6011387
E-post: markus.kristiansson@byggnads.se

Magnus Åkerlund
Elektrikerna
Telefon: 070-918 38 97
E-post: magnus.akerlund@hotmail.com

Andreas Papamoshos
Livs
072-740 81 91
E-post: andreas.papamoshos@livs.se

Anna Stjernfeldt
Handels
010-450 81 19
E-post: anna.stjernfeldt@handels.se

Ersättare

Jimmy Ovesson
Transport
0761-04 00 27
E-post: jimmy.ovesson@transport.se

Mikael Andersson
Kommunal
0761-04 87 33
E-post: mikael.andersson@kommunal.se

Mikael Olsson
GS
0705-95 56 84
E-post: mikael.olsson@gsfacketavd2.se

Elin Westerberg
Handels
0702-18 62 34
E-post: elin.westerberg@handels.se

Från LO-distriktet

Susanne Simonsson
Telefon: 040-664 53 93, 070-246 62 22
E-post: susanne.simonsson@lo.se