020560056 ring fackets hjälptelefon

Skurup

Välkommen till LO-facken i Skurup.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande och kontaktperson:
Jessica Möller, 0738-56 09 10 jessica.moller@skurup.se

1:a maj i Skurup 2019

Samling i Folkets park 9.45. Avmarsch 10.00. Möte i Folkets park 11.00-12.30. Tal av Ingrid Lennerwald.

LO on tour

Här är en affisch för utskrift.

Den 4-25 maj rullar LO on tour i Skåne. LO-facken i Skurup är med och arrangerar ett stopp i Lund.

Läs mer på Lunds sida här.

2018

LO on tour i Skurup

LO on tour kommer till Skurup den 8 maj. Möt oss på Stortorget kl 17-20. Välkommen!

Här är en affisch i bildformat.

Här är en affisch för utskrift.