020560056 ring fackets hjälptelefon

Regionala ungkommittén

Kommittén består av unga representanter från förbundsavdelningarna som planerar LO-distriktets tvärfackliga ungdomsverksamhet och samverkar med SSU Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regionala ungdomskommittén i Skåne utbildar och driver opinion.

Det övergripande målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på sommarjobbet, skolinformation och opinionsbildning i ungdomsfrågor.

LO-ledamöter

Ordförande
Sara Haghpassand, SEKO
076-280 22 23
sossosh88@gmail.com

Övriga ledamöter
Marcus Linnros, GS
Jaqueline Lenander, HRF
Stefan Andersson, Elektrikerna
Rickard Axtelius, Byggnads
Janiina Nummelin Persson
André Holmström, Målarna

SSU-ledamot

Electra Ververidis

Från LO-distriktet

Meta Jarl
040-664 53 91
072- 560 02 37
E-post: meta.jarl@lo.se