020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelsen

Organisationsfrågor LO-distriktet i Skånes styrelse jobbar aktivt med frågor gällande distriktets verksamhet och opinionsbildning. Tveka aldrig att ta kontakt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ERSÄTTARE

Ersättare

Kennet Andersén, Handels
Mobil 070-625 23 75
E-post: frezze_ice@hotmail.com

Marie Nilsson, IF Metall
Arbete 042-37 70 83
E-post: marie.h.nilsson@ifmetall.se

Sara R Petersson, Kommunal
E-post: sara.petersson@kommunal.se

Sara Haghpassand, SEKO
E-post: sara.haghpassand@gmail.com