020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

Publicerad
Uppdaterad
Bild på Folkets Hus i Malmö, där LO-distriktets expedition är förlagd
LO-distriktets expedition är förlagd till Folkets Hus i Malmö Foto: LO-distriktet i Skåne

Expedition
Olof Palmes Plats 1, vån 7
214 44 Malmö

Expeditionstider
Månd-torsd 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00

Telefon 040-664 53 90

Fax 040-664 53 99

E-post lo-skane@lo.se

Hemsida http://www.skane.lo.se

Bankgiro 407-2369

Organisationsnummer 846000-5872