020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Ny broschyr om skolinformation

Vi informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Nu finns en ny broschyr som upplyser om skolinformationens innehåll.

 

Sjuk eller skadad?

Försäkringskampanj 170x122

Vet du hur du ska agera om du blir sjuk eller skadad på jobbet? Just nu har vi en kampanj för att fler ska få information om avtalsförsäkringarna och inte missa pengar de har rätt till.

LOs ordförande på 1 Maj: – Minst 70 procent av lönen i pension!

– Även en arbetare ska ha rätt till anständig pension. Därför har LOs förbund enats om att pensionsnivån senast år 2028 ska vara lägst 70 procent av slutlönen. Det sade LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, när han talade i Landskrona och Malmö på Första maj.

Din kontakt i LO-facken i kommunerna

LO-facken i kommunerna finns i 32 av 33 skånska kommuner. I 30 kommuner finns en ordförande tillika kontaktperson. Här är alla namn. Välkommen att höra av dig!

LO storsatsar på lokal verksamhet i Skånes kommuner

LO i Skåne har fått en helt ny organisation. Vid distriktets årsmöte utsågs lokalt förtroendevalda i de skånska kommunerna.
- En historisk satsning, säger Magnus Alm, ordförande i LO-distriktet

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Högnivå-dialog om TTIP Session 2

LO, Svenskt Näringsliv och regeringen arrangerar en dialogkonferens om den transatlantiska marknadsplatsen med fokus på jobb, skydd och den globala dimensionen. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev