020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Inbjudan till Job Øresunddag 2015

Från LO-distriktet i Skåne bjuder vi in till den årliga Job Øresunddag som vänder sig till fackliga organisationer, företag och arbetsförmedlingar som är verksamma på arbetsmarknaden i Öresund.

LO-distriktets ordförande avgår vid årsmötet

LO-distriktets ordförande Jimmy Runesson har meddelat valberedningen att han tänker avgå vid distriktets årsmöte den 9 april, då hans nuvarande mandatperiod löper ut.

Ny roll för LO-distriktet

LOs nationella styrelse har beslutat att samtliga LO-sektioner ska upphöra att vara egna juridiska enheter. Det betyder att LO-distriktet får en ny roll. Distriktet tar över sektionernas juridiska ansvar men den tvärfackliga verksamheten i samtliga kommuner ska stärkas.

Årssammanträde i april

Den 9 april håller LO-distriktet i Skåne årssammanträde på Backagården i Höör. Då ska ombuden diskutera förslag som de fackliga avdelningarna har skickat in samt välja nya ledamöter till styrelsen med mera. Valda ombud får personlig kallelse. Här är datum för motioner och nomineringar.

Facket på Sommarjobbet 2015

Facket på Sommarjobbet kommer att genomföras under veckorna 26-27 och besöka arbetsplatser med sommarjobbande ungdomar i hela Skåne.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Lars E.O. Svensson om penningpolitiken och full sysselsättning

De senaste åren har Riksbankens penningpolitik lett till en inflation långt under målet och en arbetslöshet högt över en långsiktigt hållbar nivå. Det skriver den tidigare vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson i en underlagsrapport till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

NYHETER FRÅN LO

Fortsatt kritiskt för fackliga aktivister i Iran

2015-01-13

Ingen respekt för mänskliga rättigheter, misshandel och godtycklig behandling, så bemöter regimen i Iran fackligt aktiva. Vi sätter strålkastaren på Behnam Ebrahimzadehs fall.

Utrymme för tillväxt och löntagarvänliga reformer

2014-12-28

Karl-Petter Thorwaldsson välkomnar handslaget över blockgränsen. Det ger den politiska stabilitet som behövs för att få fart på jobbtillväxten, menar LOs ordförande.

Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken

2014-12-17

Förre vice riksbankschefen Lars E.O. Svensson menar att arbetslösheten blivit långt högre än vad som är en hållbar nivå. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev