020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Nu är 2019 års kurser i Skåne klara

Kolla redan nu vad som händer nästa år och anmäl dig till en kurs! Här kan du ladda hem hela programmet för 2019.

IRTUC Öresund inbjuder till studieresa i Köpenhamn och Glostrup

Den 14 november är det dags för IRTUC Öresunds andra studieresa med fokus på arbetsmarknad, tillväxt och jobbmöjligheter tvärs över Öresund. Bland annat diskuteras Greater Copenhagen. Dessutom - studiebesök på Doll Living Lab i Glostrup.

Ny kontaktperson vid arbetsförmedlingen i Skåne vid samråd med facket

Ett av LO-distriktets uppdrag på arbetsmarknadsområdet är att samordna samverkan med Arbetsförmedlingen. Nu är en ny kontaktperson utsedd för samrådsfrågor.

Världsfackets kongress till Malmö

Världsfacket ITUC, som kongressar i Köpenhamn den 2-7 december, besöker Malmö den 5 december 2018 på inbjudan av LO och TCO.

Nu pågår nomineringar till uppdrag i LO-distriktet

I höst ska nya ombud väljas och nu är det dags för de fackliga avdelningarna att nominera. Kandidater till ombudsuppdrag i LO-distriktets representantskap ska skickas in senast 14 september och kandidater till LO-facken i kommunerna  senast 12 oktober.

 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

10 år efter finanskrisen – var står vi nu?

Investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008. Det blev startskottet för den värsta finanskrisen under efterkrigstiden. Vilka effekter har krisen fått på våra ekonomier och samhällen?

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev