020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Inbjudan till Job Øresunddag 2015

LO-distriktet i Skåne bjuder in till Eures Crossborder Öresunds årliga Job Øresunddag, som vänder sig till fackliga organisationer, företag och arbetsförmedlingar som är verksamma på arbetsmarknaden i Öresund. Programmet är nu klart. Välkomna.

Fler än 18 000 unga saknar arbete eller studieplats i Skåne län

En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 ungdomar varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Skåne län handlar det om cirka 18 000 individer vilket motsvarar 10,8 procent av de mellan 16-25 år.

 

LO-Folksamdagarna i Skåne hålls 25-26 mars

Socialminister Annika Strandhäll (S) medverkar vid LO-Folksamdagarna i Skåne som hålls på Backagården i Höör den 25-26 mars. Inbjudan till konferensen har gått ut till fackförbundens avdelningar. Alla försäkringsintresserade är varmt välkomna.

LO-distriktets ordförande avgår vid årsmötet

LO-distriktets ordförande Jimmy Runesson har meddelat valberedningen att han tänker avgå vid distriktets årsmöte den 9 april, då hans nuvarande mandatperiod löper ut.

Ny roll för LO-distriktet

LOs nationella styrelse har beslutat att samtliga LO-sektioner ska upphöra att vara egna juridiska enheter. Det betyder att LO-distriktet får en ny roll. Distriktet tar över sektionernas juridiska ansvar men den tvärfackliga verksamheten i samtliga kommuner ska stärkas. Mikael Andersson är ansvarig för processen.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

En mänskligare sjukförsäkring är en effektiv sjukförsäkring

85 procent av svenskarna tycker att det är orimligt att bli utförsäkrad bara för att man passerat en viss tidsgräns - trots att man inte blivit friskare. Och folket får medhåll av expertisen.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev