020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

LO-Folksamdagarna i Skåne hålls 25-26 mars

Socialminister Annika Strandhäll (S) medverkar vid LO-Folksamdagarna i Skåne som hålls på Backagården i Höör den 25-26 mars. Inbjudan till konferensen har gått ut till fackförbundens avdelningar. Alla försäkringsintresserade är varmt välkomna.

Inbjudan till Job Øresunddag 2015

LO-distriktet i Skåne bjuder in till Eures Crossborder Öresunds årliga Job Øresunddag, som vänder sig till fackliga organisationer, företag och arbetsförmedlingar som är verksamma på arbetsmarknaden i Öresund. Varmt välkomna.

LO-distriktets ordförande avgår vid årsmötet

LO-distriktets ordförande Jimmy Runesson har meddelat valberedningen att han tänker avgå vid distriktets årsmöte den 9 april, då hans nuvarande mandatperiod löper ut.

Ny roll för LO-distriktet

LOs nationella styrelse har beslutat att samtliga LO-sektioner ska upphöra att vara egna juridiska enheter. Det betyder att LO-distriktet får en ny roll. Distriktet tar över sektionernas juridiska ansvar men den tvärfackliga verksamheten i samtliga kommuner ska stärkas. Mikael Andersson är ansvarig för processen.

Årssammanträde i april

Den 9 april håller LO-distriktet i Skåne årssammanträde på Backagården i Höör. Då ska ombuden diskutera förslag som de fackliga avdelningarna har skickat in samt välja nya ledamöter till styrelsen med mera. Valda ombud får personlig kallelse. Här är datum för motioner och nomineringar.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Fairtrade and Trade Unions: Two movements, one purpose?

What's happening now on Fairtrade-certified plantations and what needs to change?

NYHETER FRÅN LO

Utförsäkrad men för sjuk för att jobba

2015-01-30

I november 2010 blev Lisbeth Forsberg utförsäkrad. Det var första gången i mitt liv som jag var på arbetsförmedlingen, jag var så dålig att jag inte kunde gå dit själv, säger hon.

Fairtrade och facket – två rörelser med ett syfte?

2015-01-29

Vid en arbetskonferens i Stockholm diskuterade representanter för de två rörelserna om frågetecknet skulle kunna tas bort efter att ha diskuterat gemensamma mål under två dagar.

Fortsatt kritiskt för fackliga aktivister i Iran

2015-01-13

Ingen respekt för mänskliga rättigheter, misshandel och godtycklig behandling, så bemöter regimen i Iran fackligt aktiva. Vi sätter strålkastaren på Behnam Ebrahimzadehs fall.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev