020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Har du frågor om sommarjobbet? Ring Fackets Hjälptelefon!

När många går på sommarledighet ser sommarjobbarna till att hålla igång Sverige. För många är det första jobbet och det är både spännande och frigörande. Men det finns också många frågor. Vår kampanj i Skåne är över för i år men du alltid ringa Fackets Hjälptelefon.

Facket på sommarjobbet färdigt

Malmö 2018

LO-distriktet i Skåne har nu avslutat årets upplaga av den årligen återkommande kampanjen ”Facket på sommarjobbet” och ser ett trendbrott. I år har uppsökarna mött färre sommarjobbare i traditionell bemärkelse och fler som ständigt jobbar i korta visstidsanställningar.

LO-distriktet önskar trevlig sommar

LO-distriktet i Skåne är igång hela sommaren, men expeditionen har begränsad bemanning under vecka 28 och 29. Vi hoppas du har överseende om det tar lite längre tid än vanligt att få kontakt under dessa veckor. Aktiviteter pågår hela sommaren i de skånska kommunerna - se i vårt kalendarium vad som är på gång. Trevlig sommar!

 

Sommaraktiviteter med LO i kommunerna

Sommar är marknadstid i Skåne och precis som vanligt finns LO på plats. Möt LO i Hörby den 3-4 juli på Hörby marknad och LO i Hässleholm på Hästveda marknad den 10-11 juli. Längre fram deltar LO i Malmö i prideparaden.

 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Från ord till handling för att ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Under våren 2019 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nollvisionsstrategi för att minska dödsolyckor och arbetssjukdomar som leder till för tidig död.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev