020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

Studier för försäkringsinformatörer

LO-distriktet i Skåne erbjuder alla försäkringsinformatörer utbildning. Nu är årets alla grundutbildningar och vidareutbildningar för 2016 klara. Välkommen på kurs!

Broschyr om LOs tvärfackliga studier i Skåne 2016

LO-distriktet i Skåne erbjuder många intressanta kurser under 2016. Nu finns det en broschyr över de tvärfackliga kurserna - färdig att ladda ner och dela ut.

 

LO-distriktet i Skåne håller årsmöte i april

Nu är det dags att nominera och skriva motioner till LO-distriktet i Skånes årssammanträde den 21-22 april. Motionerna måste vara klara senast 22 februari och nomineringarna 22 mars.

 

Ta med en arbetskamrat på kurs!

Är du medlem i facket och under 30 år? Ta med dig en arbetskamrat till en kurs! I februari erbjuder vi en grundläggande kurs om bland annat hur du kan påverka på jobbet och i facket. Kursen ”Om facket” är den 24-25 februari på Backagården i Höör.

Träffar om arbetsmarknadsfrågor

Det tvärfackliga arbetet kring arbetsmarknadsfrågor ska organiseras om. LO-distriktet i Skåne inbjuder till enskilda träffar med dem som är ansvariga för arbetsmarknadsfrågor i förbundsavdelningarna. Träffarna pågår mellan januari och mars. Välkommen att boka tid!

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ett rättvist och likvärdigt skolval – hur skapar vi det?

Seminariet handlar om skolvalet och hur det kan utvecklas så att det i högre grad stärker alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen och klara skolan på ett bra sätt.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev