020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

IRTUC Öresund inbjuder till studieresa i Köpenhamn och Glostrup

Den 14 november är det dags för IRTUC Öresunds andra studieresa med fokus på arbetsmarknad, tillväxt och jobbmöjligheter tvärs över Öresund. Bland annat diskuteras Greater Copenhagen. Dessutom - studiebesök på Doll Living Lab i Glostrup.

Ny kontaktperson vid arbetsförmedlingen i Skåne vid samråd med facket

Ett av LO-distriktets uppdrag på arbetsmarknadsområdet är att samordna samverkan med Arbetsförmedlingen. Nu är en ny kontaktperson utsedd för samrådsfrågor.

Världsfackets kongress till Malmö

Världsfacket ITUC, som kongressar i Köpenhamn den 2-7 december, besöker Malmö den 5 december 2018 på inbjudan av LO och TCO.

Nu pågår nomineringar till uppdrag i LO-distriktet

I höst ska nya ombud väljas och nu är det dags för de fackliga avdelningarna att nominera. Kandidater till ombudsuppdrag i LO-distriktets representantskap ska skickas in senast 14 september och kandidater till LO-facken i kommunerna  senast 12 oktober.

 

Ända in i kaklet!

Valrörelsens slutspurt är här och det är nu det avgörs. LO-distriktets valledning har en hälsning och det är att det inte är försent. Nu behövs du i valarbetet.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Pressträff med anledning av Sverigedemokraternas valmanifest

Med anledning av SDs valmanifest presenterar LO beräkningar om hur Sverigedemokraternas ekonomiska politik slår mot välfärden och hur deras arbetsmarknadspolitik drabbar LO-medlemmarna.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev