020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne

LO-ledningen på besök i september

Den 10 till 11 september besöker LO:s ledning Skåne. Tre olika aktiviteter på olika orter planeras. Fokus är LO:s budskap att Sverige behöver en ny ekonomisk politik.

 

Konkurrensen hårdnar om sommarjobben

- För varje år vi är ute så förstärks bilden - det är allt färre ”sommarjobbare” vi möter.
Det sa Meta Jarl på LO-distriktet i Skåne, när årets upplaga av  kampanjen ”Facket på sommarjobbet” avslutades.

Facket på Sommarjobbet igång i Skåne

Nu är årets upplaga av ”Facket på sommarjobbet” igång. I år är det ett 40-tal fackligt aktiva ungdomar som kommer att delta i det uppsökande arbetet mellan den 22 juni och 3 juli (v.26-27). Media är välkomna att ta kontakt. 

Dags att nominera till LO-Folksamkommittén

LO-Folksamkommittén i Skåne arbetar att informera och utbilda kring fackets försäkringar, pensioner och sparande. Nu är det dags att nominera ledamöter. Varje förbund har en representant i kommittén.

Dags att utse ombud till LO-distriktets representantskap

Representantskapet är LO-distriktets högsta beslutande organ och det är dags för LO-förbunden i Skåne att utse sina ombud. 60 platser ska fördelas.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Almedalen: Klassamhällets dolda leende – hur får vi en jämlik tandhälsa

Tandhälsan i Sverige visar på ökande klassklyftor. Framför allt sjuka, arbetslösa, invandrare och fattiga pensionärer halkar efter. Vill vi att ojämlikheten och klasskillnaderna i tandhälsan ska öka och att vår klasstillhörighet ska avspegla sig i våra leenden?

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev