020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till Öresundsseminarium

Byggfacken i Skåne bjuder in till årets Öresundsseminarium i Malmö den 16 oktober. På programmet står bland andra kommunalrådet Andreas Schönström som ska berätta om politiska åtgärder mot social dumping på arbetsmarknaden.

Lär dig mer än chefen

Anmäl dig till LOs grundkurs "Om facket" och lär dig mer om facket, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Vi erbjuder två kurser i höst som båda vänder sig till dig under 30 år.

Vill du ha besök av FOLO-bilen?

Vill du att vi ska besöka din arbetsplats i höst och informera om Avtalspension SAF/LO och Folksam-LO Pension i höst? Den 29 september startar Folksam-LOs bilkampanj i Skåne.

LO-distriktets höstmöte

LO-distriktet i Skånes representantskapsmöte ( höstsammanträde ) hålles måndagen den 24 november 2014. Vi kommer att hålla mötet på Backagården i Höör.

Uppdaterad utbildning om omställningsstöd

LO har tillsammans med trygghetsfonden TSL uppdaterat nätutbildningen Hjälp till en bra upphandling - omställning på rätt sätt.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser

Hur delar kvinnor och män på avlönat och oavlönat arbete? Vad får det för konsekvenser för kvinnors och mäns ekonomiska självständighet, förvärvsmönster och karriärmöjligheter?

NYHETER FRÅN LO

IT-problem åtgärdade. Databas säkerställd.

2014-09-30

E-postadresser till dem som prenumererar på LO Mervärdes nyhetsbrev var under måndagskvällen och natten tillgängliga på LOs server.

Utfrågningen av Cecilia Malmström

2014-09-29

LOs ordförande ställer sitt hopp till att Cecilia Malmström lyssnar på den massiva kritik som riktas mot förslaget till investerarskydd i ett nytt handelsavtal mellan EU och USA.

Obetald föräldraledighet hinder för jämställdheten

2014-09-25

Förbättring av servicenivån i samhället, en individualisering av föräldraförsäkringen och heltid kan förbättra kvinnors möjligheter till förvärvsarbete och öka jämställdheten.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev