020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket försäkrar

Vi värnar den generella välfärden och arbetar för att medlemmarna ska ha god kännedom om social-, avtals- och medlemsförsäkringarna. Vi vill att alla ska få ut de ersättningar man har rätt till och att alla våra medlemmar ska göra aktiva val för förvaltningen av sin pension. Vi stödjer förebyggande verksamhet och arbetar för att rätt försäkringssortiment ska finnas tillgängligt för alla.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vad händer om du bryter armen och tvingas till lång sjukskrivning? Fackets försäkringsinformatörer kan berätta om ditt skydd. Lars Forsstedt

I LO-Folksamkommittén, vårt samverkansorgan med Folksam för vi idédiskussioner och försöker bilda opinion för goda lösningar för våra medlemmar. Läs vilka som sitter i kommittén här.

Försäkringsinformatörer

LO-distrikten i samverkan med Folksam och förbundsavdelningarna har ansvar för utbildningarna för försäkringsinformatörerna inom det privata och det kooperativa kollektivavtalsområdet inom sitt geografiska område. Verksamheten består också av samverkan med förbundsavdelningarna i deras verksamhet med försäkringsinformatörerna.

Det är LO-Folksamkommittén och dess utbildningsutskott som planerar och genomför utbildningen för försäkringsinformatörerna. Duktiga och kunniga informatörer är ett bra sätt att nå ut till arbetsplatserna med information, stöd och hjälp.

Här är kursplanen för grundutbildningarna 2019.

Och här är kursplanen för vidareutbildning 2019.