020560056 ring fackets hjälptelefon

Tvärfackliga studier i Skåne 2021

Nu är broschyren om 2021 års tvärfackliga studier i Skåne klar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Alla datum är klara, men i rådande läge är det osäkert om studierna hålls digitalt eller fysiskt.

Här är broschyren med alla kurser och kursdatum:

Tvärfackliga studier i Skåne 2021

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.