020560056 ring fackets hjälptelefon

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Varselvågen i Skåne

  Antalet varsel ökade till över 10 000 i Skåne under 2012, en fördubbling jämfört med 2011 och i nivå med 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,81 procent av Skånes befolkning av varsel under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning. Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten. 

 • Ung i Skåne - skolan är nyckeln till arbetslivet i Skånes kommuner

  I rapporten ”Ung i Skåne” kartlägger LO-distriktet i Skåne sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Skåne har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 12 till 13,9 procent mellan 2006-2012. 24 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,9 procent och 8,5 procent lever av ekonomiskt bistånd. 

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I Skåne län handlar det om över 40 100 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. Eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen, är mörkertalet dessutom stort.  

 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken i Skåne

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Skåne. I december deltog i Skåne bara 3,7 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 4 648 deltagare, vilket motsvarar 16,2 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.  

Sida 2 av 212