020560056 ring fackets hjälptelefon

Om samhället


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

OM SAMHÄLLET är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.

Kursinnehåll

- Den fackliga ideologin- Rätten till ett värdigt arbetsliv- Ordning och rättvisa- Opinionsbildning och facklig kamp

Målgrupp
Medlemmar i facket som är under 30 år.

Förkunskapskrav
Det är en fördel om du har genomgått utbildningen OM FACKET innan du går OM SAMHÄLLET

Adress
Stenskogen 735
Höör

Kursanordnare
LO-distriktet i Skåne

Ekonomi
Det är din fackliga avdelning som godkänner om du får gå utbildningen och du får betalt från en studiestipendiefond, 110 kr/timme.

Ansök senast 2020-11-20Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information