020560056 ring fackets hjälptelefon

Om Feminism


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Om feminismär en ny temautbildning för unga medlemmar (under 30 år). Den berör de strukturer och normer som finns i samhället, med fokus på genus och jämställdhet, och hur detta påverkar arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen.


 


Kursen omfattar 2 dagar (16 tim­mar) och förkunskapskravet är att en har gått en facklig-politisk medlemsutbildning. t. ex. Om samhället.


Kursinnehåll


ü  Hur jämställt är Sverige?


ü  Vad är feminism?


ü  Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv


ü  Vad kan jag göra?


 


 


Om feminismär på två dagar och genomförs på internat, det vill säga du sover över på kursgården, vill du inte det så säg till när du anmäler dig.


Det kostar inget att gå kursen, och du får ersättning om du förlorar lön av din avdelning efter deras godkännande.


 

Målgrupp
Unga, under 30 som är medlem i ett LO-fack.

Förkunskapskrav
Om Samhället eller motsvarande

Adress
Stenskogen 735
Höör

Kursanordnare
LO-distriktet i Skåne

Övrig information
Internat

Ansök senast 2020-12-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information