020560056 ring fackets hjälptelefon

LO har presenterat sin kongressrapport

Ekonomi Dagens ekonomiska politik räcker inte för att nå full sysselsättning. Det går inte heller att vrida klockan tillbaka till läget före 1990-talet. Därför krävs en ny politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO har nu lanserat sin kongressrapport som ska behandlas på kongressen 2016. Rapportens fokus är full sysselsättning och rättvisa löner.

Dags att investera

Det behövs en ambitiös politik med ökade resurser till nyckelområden som bostadsbyggande, infrastruktur, välfärd, skola och omsorg. Först en kickstart sedan en långsiktig ökad efterfrågan.

Arbetslösheten ska bekämpas och ojämlikheten ska minska. LO kommer att vara pådrivande gentemot politiken och vill nu ha en bred samhällsdebatt.

Lanseringen kan ses i efterhand

Presskonferensen och två seminarier från lanseringsdagen går att se i efterhand via LO Play. 

Flera namnkunniga gäster kommenterar förslagen på de två seminarierna, och de huvudansvariga rapportförfattare är med på presskonferensen och förklarar mer ingående vad det är LOs styrelse nu föreslår.

Rapporten finns att läsa

Det går även att läsa mer om rapporten på LOs hemsida.

Där finns även rapporten att läsa uppdelad i kapitel, och i sin helhet i pdf-format.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.