Facket direkt facketdirekt.nu

Viss verksamhet på fortsatt paus - men LO-distriktet är igång!

Den utåtriktade verksamheten inom LO-distriktet pausas till och med den 14 augusti. En del aktiviteter ställs in, annat ställs om och genomförs digitalt. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om inställda aktiviteter, höstens arrangemang eller behöver stöd i ditt uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Effekter av situationen kring Corona-viruset

Över hela Sverige pågår fortsatt ett omfattande arbete med att hindra smittspridning av Corona-viruset.

LO följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvärderar löpande vilka insatser som behöver vidtas i verksamheten för att minimera risker.

Verksamheten hålls igång - men ställs om

LO uppdaterar riktlinjer löpande för att hantera situationen och verksamheten hålls igång.

Fler möten genomföras digitalt och viss del av verksamheten ställs om.

Tag kontakt innan besök på expeditionen

LO-distriktets expedition håller öppet.

Med anledning av rådande omständigheter uppmanar vi dock alla att höra av sig i förväg och bestämma tid med den man ska besöka, eller via distriktets växel för allmänt besök på expeditonen. Annars kan vi inte garantera omedelbar tillgänglighet i alla lägen.

För vår expedition gäller annars samma restriktioner som i samhället i övrigt. Har du rest i några riskzoner eller i närtid har upplevt några sjukdomssymtom så ber vi dig att av omsorg inte besöka oss.

 

En del verksamhet behöver ändå ställas in

Så som situationen utvecklats saknas det i dagsläget förutsättningar för oss på LO-distrikten att genomföra vissa delar av verksamheten.

Här under följer information om dessa förändringar, uppdaterad 11 maj 2020. 

 

  • Studier

Samtliga tvärfackliga utbildningar som är planerade till och med den 14 augusti ställs in.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Centrala konferenser inom området ställs in till och med den 14 augusti. 

Har du frågor om LO-distriktets studier är du välkommen att kontakta:

Susanne Simonsson
Telefon: 070-246 62 22
E-post: susanne.simonsson@lo.se

 

  • LO/Ung

Samtliga LO/Ung-utbildningar som är planerade ställs in till och med 14 augusti.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Skolor erbjuds digitala skolinformationer. Kontakta LO-distriktet för mer information.

LO har beslutat att ställa in facket på sommarjobbet och istället rikta om fokuset under sommarperioden till att arbeta med utåtriktad kommunikation och extra bemanning av fackets hjälptelefon för att kunna vara en resurs för våra medlemmar på det sättet.

Centrala konferenser inom området ställs in fram till och med 14 augusti.

Har du frågor om LO/Ung-verksamheten är du välkommen att kontakta:

Meta Jarl
Telefon: 040-664 53 91
E-post: meta.jarl@lo.se

 

  • Skolinformation

Gymnasieskolorna kommer på folkhälsomyndighetens uppmaning hålla stängt tills vidare, vilket gör att skolorna erbjuds digital skolinformation.

Har du frågor om skolinformationen är du välkommen att kontakta:

Maria Nyman-Stjärnskog
Telefon: 076-851 53 42
E-post: maria.nyman-stjarnskog@lo.se

 

  • Facket Försäkrar

Samtliga Facket Försäkrar-utbildningar och distriktskonferenser som är planerade ställs in till och med 14 augusti. Enbart viss digital verksamhet genomförs.

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Skulle problem kring ersättning uppstå kontaktas respektive förbund/uppdragsgivare.

Centrala konferenser inom området ställs in till och med 14 augusti

Har du frågor om Facket Försäkrar-verksamheten eller om du som försäkringsinformatör behöver råd och stöd i ditt uppdrag är du välkommen att kontakta:

John Thörnlund
Telefon: 040-664 53 97
E-post: john.thornlund@lo.se

Snezana Bukvic
Telefon: 040-664 53 90
E-post: snezana.bukvic@lo.se

 

  • Utåtriktad verksamhet

Den utåtriktade verksamheten inom LO-distriktens och LO-fackens områden pausas till och med den 14 augusti.

Har du frågor om LO-distriktet i Skånes utåtriktade verksamhet via LO-facken i kommunerna är du välkommen att kontakta:

Stefan Höök
Telefon: 076-791 61 91
E-post: stefan.hook@lo.se

 

 

 

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.