020560056 ring fackets hjälptelefon

Var med i Facket på sommarjobbet!

Ung i facket Just nu planeras årets stora sommarkampanj Facket på sommarjobbet, som i år pågår den 22 juni-3 juli. Kontakta din fack om du vill vara med som uppsökare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är dags att planera för deltagande på facket på sommarjobbet. Facket på sommarjobbet är en av ungverksamhetens viktigaste delar och genomförs varje år över hela landet under tidsperioden vecka 26 - 31.

Inom ramen för tidsperioden så är vi på LO-distriktet i Skåne ute under veckorna 26 – 27, alltså 22 juni till 3 juli.

Samordnad informationskampanj

Facket på sommarjobbet är en informationskampanj som samordnas av LO-distrikten. Verksamheten planeras tillsammans med förbundsavdelningar och deras uppsökare. Samtliga förbundsavdelningar uppmanas därför att delta i aktiviteten.

Verksamheten har pågått under många år och är beslutad av LOs styrelse att genomföras i samtliga LO-distrikt.

Rikstäckande mediakampanj

Från LO centralt finns en rikstäckande mediakampanj riktad till unga på arbetsmarknaden. LO centralt ansvarar för samordning av sociala medier, presskontakter, hemsida, Facebook- och Instagramkonto, giveaways, profilprodukter samt Fackets Hjälptelefon 020 – 560056, dit unga kan vända sig med frågor kopplat till arbetslivet.

Ger unga kunskap

Målet med kampanjen är att ge unga människor på arbetsmarknaden kunskapen om vilka rättigheter och skyldigheter en som anställd har samt kollektivavtalets värde. Det är också viktigt att uppmana unga att våga säga ifrån när något verkar konstigt, att våga stå upp för sina rättigheter.

Målet är också att unga inte ska råka illa ut eller bli utnyttjade på sin arbetsplats, de ska veta var de kan vända sig om de behöver hjälp av någon som står på deras sida och som kan svensk arbetsmarknad.

Personliga möten

Vi sprider kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar genom personliga möten, uppsökeri på arbetsplatser, gator och torg, festivaler och andra platser där unga finns, samt hänvisar vidare till fackets hjälptelefon. Vi gör stor skillnad när vi kommer ut på arbetsplatserna och pratar med våra medlemmar och blivande medlemmar.

Utbildningsdag 10 juni

Vi kommer att genomföra en obligatorisk utbildningsdag för alla uppsökare den 10 juni. Där kommer vi att bland annat gå igenom materialet för kampanjen, samt stärka uppsökarna i sin roll. Allt för att de ska känna sig trygga med att ta samtalen med de unga ute på arbetsplatserna.

Kostnader

Förbunden står själva för förlorad arbetsförtjänst för sina uppsökare både under kampanjen och den obligatoriska utbildningsdagen, samt för deras lunch under uppsökeriet.

Anmälan

Förbunden anmäler uppsökare via en länk som skickats ut via ett cirkulär, senast den 8 maj. Observera att utbildningsdagen är obligatorisk, så meddela era uppsökare om den så de bokar in datumet 10 juni i sina almanackor.

För mer information, ta kontakt med Meta Jarl meta.jarl@lo.se eller 072-560 02 37, ungansvarig på LO-distriktet.

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.