020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Vi står upp för alla på svensk arbetsmarknad!

Arbetsmarknad Ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden handlar om att stoppa hoten mot det fackliga löftet och mot den svenska modellen. LO-distriktet i Skåne med sina medlemsorganisationer kommer tillsammans att bidra med vad vi kan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I Sverige har vi inte lagar som reglerar minimilöner. Vårt system bygger på kollektivavtalen. Att fack och arbetsgivare träffar avtal om vilka villkor som ska gälla. De allra flesta anställningsvillkoren regleras på samma sätt – med avtal, inte med lag.

Det fackliga löftet handlar om att inte jobba till lägre löner eller sämre villkor än vad vi lovat varandra att hålla, genom kollektivavtalet.  

Det ligger i löntagarnas intresse att facken kan hantera sin uppgift att försöka se till så att alla företag omfattas av dessa avtal. Därför har facken laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot de företag som inte vill teckna avtal. Det är en grundbult i vårt land. Konflikträtten måste värnas och anti-fackliga lagar som Lex Laval måste rivas upp. Det är en viktig uppgift för regeringen.

Att stå upp för kollektivavtalen är att stå upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Systemet med kollektivavtal är tänkt att gälla för hela den svenska arbetsmarknaden. För löntagare som säljer sitt arbete på den svenska arbetsmarknaden är det därför just kollektivavtalen som utgör deras värn. Ett värn vi står upp för.

Vi ska aldrig tillåta att människor får olika lön på grund av nationalitet eller etniskt ursprung. Vi accepterar inte social dumpning, att arbetsgivare konkurrerar med sämre löner eller arbetsvillkor som medel.  För LO i Skåne är det självklart. Vi kommer att stå upp för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Det är en viktig uppgift för oss.

-          I debatten anklagas de svenska facken allt för ofta för protektionism. Det ligger långt från sanningen. För oss handlar det om att värna mänskliga rättigheter i arbetslivet, och att även på arbetsmarknaden stå upp för allas lika värde!, menar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

-          I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. På svensk arbetsmarknad och den globala marknaden konkurrerar vi inte med sänkta löner eller försämrade villkor. Istället står vi upp för varandra!, avslutar Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes årsmöte den 9 april, 2015

 

För mer information:

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-205 24 34

E-post: markus.blomberg@lo.se

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.