020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Värna vår gemensamma arbetsmarknad

Arbetsmarknad Facken i Öresundsregionen uppmanar nu den svenska och den danska regeringen att agera på ett sådant sätt att vår gemensamma arbetsmarknad här i regionen drabbas i en så liten utsträckning som möjligt


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uttalande 8 december 2015

Facken i Öresundsregionen: Värna vår gemensamma arbetsmarknad!

Vid Irtuc Öresunds senaste sammanträde diskuterades de ID-kontroller som Sveriges regering vill ska införas på Kastrup. Även Danmarks regering talar om ID-kontroller och transportöransvar. Vi som fackliga organisationer organiserar många av de pendlare som bor i ena landet och arbetar i det andra. Det är med bestörtning vi ser vilka konsekvenser dessa beslut får för våra medlemmar och för ekonomin i vår region.

Pendlare drabbas

Som en konsekvens av de dubbla ID-kontrollerna drabbas pendlarna av en mycket längre restid, och även av färre avgångar och mer fyllda tåg. För de som valt att arbeta på andra sidan sundet ger detta stora konsekvenser i vardagen. Även för de företag som bedriver kollektivtrafik blir konsekvenserna stora.

Dessutom skapar det osäkerhet för arbetsgivare överlag. Nackdelarna blir stora för handel och turism, och framtida företagsetableringar i regionen. Signalerna som nu skickas till omvärlden är mycket olyckliga.

Politiskt ansvar

Vi i Irtuc Öresund har sedan 1995 arbetat för en mer integrerad Öresundsregion. Det fackliga och politiska arbetet mot gränshinder och för en mer gemensam arbetsmarknad har givit resultat och potentialen i regionen är fortsatt stor.

Precis som företrädare för lokal politik och det lokala näringslivet så ser vi mycket allvarligt på hur detta hotas av hastigt framtagna och illa genomtänkta politiska förslag på nationell nivå i de båda länderna. Istället borde man överväga lösningar som påverkar vardagen i så liten utsträckning som möjligt.

Oavsett så uppmanar facken i Öresundsregionen såväl den svenska som den danska regeringen att agera på ett sådant sätt att vår gemensamma arbetsmarknad här i regionen drabbas i en så liten utsträckning som möjligt. Det ansvaret måste politikerna ta.

För Irtuc Öresunds räkning,

Peter Kay Mortensen,
president Irtuc Öresund

För mer information:

Peter Kay Mortensen, president Irtuc Öresund, peter@lohovedstaden.dk / +4540330254
Markus Blomberg, sekreterare Irtuc Öresund, markus.blomberg@lo.se / +46702052434

 

Irtuc Öresund – InterRegional Trade Union Council - är en tvärfacklig kommitté för de fackliga centralorganisationerna på regional nivå i Öresund och består av LO Hovedstaden, FTF region Hovedstaden, AC, LO-distriktet i Skåne, TCO-rådet i Skåne och Saco.

 

 

 

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.