020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Sverigedemokraterna är ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Sverigedemokraterna riktar i sin valrörelse sitt fokus mot LO-kollektivet. De vill ha LO-medlemmars röster men ställer arbetskamrat mot arbetskamrat. Deras ideologi är ett hot mot sammanhållningen bakom det fackliga löftet och deras politiska förslag är anti-fackliga. LO-distriktet i Skåne kommer stå upp mot rasismen och högerpolitiken i årets valrörelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- SDs politik och idéer går tvärs emot våra värderingar om allas lika värde och rätt och de är ett hot mot det fackliga löftet. Rasism och intolerans är en antifacklig politik som slår mot hur löntagare organiserar sig, säger Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

- På arbetsplatserna underminerar de den fackliga styrkan och i riksdagen röstar de med högern. De är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti men de är också ett högerparti som driver en antifacklig linje, konstaterar Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

I arbetsmarknadspolitiken har Sverigedemokraterna i stor utsträckning röstat tillsammans med de borgerliga partierna och Miljöpartiet, mot olika förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Bland annat röstade de nej till ett förslag om nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet och rätt till heltid.

Det samma gäller exempelvis förstärkt företagshälsovård, och nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag. Partiet har också i en egen reservation krävt fler undantag från turordningsreglerna i LAS. Det är också med SDs stöd som regeringen kunnat driva igenom sina skattesänkningar. En röst på SD är alltså en röst för ett fortsatt alliansstyre och fortsatt högerpolitik.

- Skåne och Sverige är i desperat behov av att få byta politik. Mot förhoppningen att kunna byta styre både nationellt och regionalt står Sverigedemokraterna med sin rasistiska och arbetarfientliga politik. Vi ska motverka deras försök till splittring av arbetarklassen och stå upp för det fackliga löftet. Vi kommer aldrig ställa arbetare mot arbetare, avslutar Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes årsmöte den 4 april, 2014

För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.