020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Kaoset inom den skånska sjukvården måste stoppas

Den blågröna majoriteten i Region Skåne underminerar välfärden. Sjukvården är i kaos med hotad patientsäkerhet och försämrad arbetsmiljö för personalen. Skåne behöver en annan politisk ledning. Detta är ett huvudfokus för LO-distriktet det kommande året.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anställda inom sjukvården berättar hur arbetsbelastningen på många håll är orimligt hög. De fackliga organisationerna slår larm och många medborgare vittnar om problem. Det är tydligt att både patienter och personal blir lidande av det skånska sjukvårdkaoset.

- Vi ser att de ständiga nedskärningarna på sjukvården har lett till en mycket pressad arbetssituation för vårdpersonalen och även till brister i patientsäkerheten och tillgängligheten. Detta måste få ett slut, säger Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.


Den sjuka vården i Skåne är i akut behov av en ledning som ger arbetsro, ökar bemanningen, planerar för fungerande verksamhet året om och tillskuter mer resurser för att ge en bra arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet. Man behöver också arbeta för jämställda löner, ökat inflytande, ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete samt utveckling och vidareutbildning för de anställda.

Sjukvården är en absolut grundbult i människors välfärd. Den ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla i Skåne. Detta levererar inte den sittande majoriteten. Därför kommer vi under valåret 2014 att arbeta för ett maktskifte i Region Skåne. Vi gör det för våra medlemmar som är anställda i verksamheten, och för medborgarna som behöver använda sig av den.

 

- Skåne är i desperat behov av förändring.  Det blågröna styret i Region Skåne har haft sju år på sig att genomföra sin politik. Det samma gäller Alliansregeringen nationellt. Resultatet går på tvärs med vad LO-förbunden i Skåne vill se för utveckling. Därför kommer LO-distriktet i Skåne att som ett huvudfokus i vår verksamhet arbeta för maktskifte 2014, både i  Skåne och i Sverige! avslutar Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

 

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes representantskap, den 21 november 2013


För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-974 54 96

E-post: jimmy.runesson@bredband.net

 

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-205 24 34

E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.