020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Arbetslösheten i Skåne måste brytas

Arbetslösheten i Skåne har lagt sig på höga nivåer och den negativa utvecklingen vänder inte. LO-distriktet är starkt kritiska mot den statliga arbetsmarknadspolitiken. Men även på regional nivå brister det. Den blågröna majoriteten i Region Skåne gör inte tillräckligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik för arbetsmarknaden i Skåne[1] har antalet lediga platser minskat i oktober 2013 jämfört med ett år tidigare. Även antalet personer som fick arbete minskade.

Antalet inskrivna arbetslösa, det vill säga summan av de öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till knappt 62 300 personer. Under ett år har antalet ökat med 2000 personer, eller 3.3 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 10,4 procent arbetslösa.

Arbetslösheten är ett gissel som plågar Skåne, och den är högre än rikssnittet. Utvecklingen vänder inte. Regeringens felinriktade politik misslyckas helt med att främja fler jobb och en minskad arbetslöshet. Detta drabbar vår region, konstaterar Jimmy Runesson, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Arbetslösheten i Skåne är inte bara hög – sysselsättningen är den lägsta i landet. LO-distriktet i Skåne kommer att verka för en politik som undanröjer missmatch och som tar tillvara på att de kompetenser människor besitter också kommer till sin rätta. Vägen till inkludering och egen försörjning går via rätten till arbete - med schyssta villkor. Såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet måste engageras för att kunna bidra till fler i arbete.

Från den blågröna majoriten i Region Skåne saknar vi idag en regional tillväxtpolitik som tar ansvar också för att minska arbetslösheten och för att bidra till fler jobb. Fler skånska arbetstillfällen måste stå högt på den politiska dagordningen. Vi saknar en politisk ledning som tar dessa frågor på allvar. Därför kommer vi att verka för ett maktskifte i Region Skåne i valet 2014.

- Skåne är i desperat behov av förändring.  Det blågröna styret i Region Skåne har haft sju år på sig att genomföra sin politik. Det samma gäller Alliansregeringen nationellt.  Resultatet går på flera områden på tvärs med vad LO-förbunden i Skåne vill se för utveckling. Därför kommer LO-distriktet i Skåne att som ett huvudfokus i vår verksamhet arbeta för maktskifte 2014, både i Skåne och i Sverige! avslutar Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes representantskap den 21 november, 2013

För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-974 54 96

E-post: jimmy.runesson@bredband.net

 

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne

Tfn: 070-205 24 34

E-post: markus.blomberg@lo.se[1] ”Arbetsmarknaden i Skåne – Små förändringar på Skånes arbetsmarknad”, Arbetsförmedlingen 11/11-13

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.