020560056 ring fackets hjälptelefon

Stora löneskillnader i Skåne – arbetarkvinnor tjänar minst

En arbetarkvinna Skåne tjänar 21 443 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Stora skillnader i Skåne

En arbetarkvinna Skåne tjänar 21 443 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer.

Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet. 

Jämställdhetsbaromenterns resultat slående

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet – som kallas faktisk månadslön – är slående. LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen.

Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna, enligt LO.

Heltid måste bli norm

  – Heltidsjobb med bra arbetsmiljö måste bli norm på hela arbetsmarknaden. Här måste arbetsgivarna i synnerhet i de kvinnodominerade LO-jobben kliva fram och ta ett mycket större ansvar. Politikerna behöver också göra mer för trygga jobb och avskaffa allmän visstidsanställning, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne. 

Januariavtalet riskerar försämra ytterligare

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken.

Istället för att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor borde fokus ligga på att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden.

LO anser att det vore betydligt bättre satsade resurser, inte minst för att underlätta för alla föräldrar att kombinera arbete och familj.

Reformer behövs - LO kommer driva på

 – Nu läggs fokus återigen på "individuella jämställdhetslösningar", som många av de borgerliga partierna förespråkar. Det kommer aldrig att råda bot på de strukturellt formade och ojämställda mönster som finns både i arbetslivet och familjelivet. Vi kommer därför fortsätta opinionsbilda för att få till fler jämställdhetsreformer som gör verklig skillnad för LO-medlemmar, säger Magnus Alm.  


Fakta Sveriges jämställdhetsbarometer 2019
•    I Skåne var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 20 461 kronor och för arbetarmän var den 26 508 kronor.
•    Skillnaden i faktisk månadslön mellan en arbetarkvinna och en man i ett tjänstemannayrke i Skåne är hela 21 443 kronor.   
•    Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning, mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.

Läs hela rapporten Sveriges jämställdshetsbarometer 2019 här  

Markus Blomberg/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.