020560056 ring fackets hjälptelefon

Sälj inte ut våra sjukhus

På Moderaternas försäljningslista står just nu sjukhusen i Ängelholm, Trelleborg, Hässleholm och Landskrona. Det kommer LO-distriktet i Skåne aldrig att gå med på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sjukvården behöver investeringar och samverkan

Sjukvården behöver investeringar, samverkan och en organisation som utgår från patienterna och personalen.

Inte fler vårdgivare eller att mer skattemedel ska gå till vinstuttag.

Sjukvården behöver inte utförsäljningar

Moderaterna har tyvärr meddelat att de kommer driva utförsäljningar av skånska sjukhus.

Först ut kommer Ängelholm och därefter står Trelleborg, Hässleholm eller Landskrona på listan.

Kamp mot högerns privatiseringar

- De fackliga avdelningarna inom LO-distriktet i Skåne kommer ta kamp mot dessa privatiseringsförslag. Vi vill inte se fler skattemedel gå till vinster i välfärden. Så bygger man inte skånsk välfärd, säger Birgitta Almroth, valledare för LO-distriktet i Skåne.

Den skånska sjukvården behöver arbetsro och den behöver hänga samman, både för patienternas och personalens skull.

Privatiserar man sjukhus agerar man tvärtemot på alla dessa punkter.

Socialdemokraterna bygger skånsk välfärd

- Det socialdemokratiskt ledda styret i Region Skåne har istället satsat på sjukvården. Över sex miljarder kronor mer och fler än ytterligare 2000 anställda, och förbättrade villkor för personalen. Mer behövs, men vi vet att det hade skett fler framsteg ifall inte Alliansen och Sverigedemokraterna hade stoppat flera viktiga reformer säger Birgitta Almroth.

Varje röst spelar roll

- Nu kommer varje röst att spela roll i valet. Socialdemokraterna går till val på att anställa 2000 fler inom sjukvården de kommande åren och kommer satsa på alla sjukhusen istället för att sälja ut några. Bra! Det är så man bygger skånsk välfärd, avslutar Birgitta Almroth.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.