020560056 ring fackets hjälptelefon

Ny kontaktperson vid arbetsförmedlingen i Skåne för samråd med facket

Ett av LO-distriktets uppdrag på arbetsmarknadsområdet är att samordna samverkan med arbetsförmedlingen. Nu är en ny kontaktperson utsedd för samrådsfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kontaktperson för samrådsfrågor

Bakgrunden till den ordningen med en konraktperson är att förbunden har önskat en väg in till myndigheten för att kunna diskutera samrådsfrågorna specifikt. Efter samverkan med Arbetsförmedlingen Skåne skapades funktionen 2016.

Hittills har Rose-Marie Gudmundsson varit kontaktperson, men hon går nu vidare till andra uppdrag. Som ersättare har arbetsförmedlingen utsett Anders Nyhagen.

Även kompetensråden

Anders Nyhagen är bekant sedan tidigare i sin roll som ansvarig för Arbetsförmedlingens arbete med kompetensråden (tidigare branschråden) och jobbar redan med flera av de skånska fackliga avdelningarna.

Frågor och utvecklingsinsatser

Till Anders Nyhagen kan man nu höra av sig från avdelningar för att diskutera övergripande frågor kring samråd, få svar på frågor om regelverk/uppdrag och rutiner på myndigheten, dryfta problem eller kommunikationssvårheter med olika AF-kontor eller liknande. 

Han har även mandat att genomföra utvecklingsinsatser för att främja samverkan och gemensam förståelse mellan våra organisationer, och kan vara motor bakom en sådan process vid behov.

Ingen överprövningsfunktion

Anders Nyhagen ska dock inte ska gå in och handlägga enskilda ärenden eller överpröva specifika bedömningar som gjorts på arbetsförmedlarnivå.

Detta på samma vis som LO-distriktet inte överprövar eller bedömer enskilda beslut hos våra medlemsorganisationer. Rågången är viktig att beakta.

Kontaktuppgifter utskickade

Nu är Anders Nyhagens kontaktuppgifter utskickade till våra medlemsorganisationer.

Vid frågor är man även välkommen att kontakta arbetsmarknadsansvarig på LO-distriktet, Markus Blomberg.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.