020560056 ring fackets hjälptelefon

Många missar chansen till extra föräldrapengar i Skåne – särskilt pappor

I Skåne har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 87 procent. Om man tittar på hela landet är den endast 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. 

- Både pappor och mammor kan dryga ut kassan under barnets första tid. Ersättningen från föräldrapenningtillägget är även för låga inkomster större än barnbidraget. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne.

Rätt till extra pengar

De allra flesta som arbetar på en arbetsplats som omfattas av något av LO-förbundens kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-medlemmar inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen.

Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det motsvarar 84 dagar.

- Vi hade hoppats att fler män utnyttjat ersättningen. Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn, säger Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne.


Fakta om försäkringen

Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period.

Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. En anmälan ger också ett tillskott till avtalspensionen.


Läs och ladda ner rapporten

Du kan läsa rapporten under relaterade dokument, eller genom att trycka här på rubriken: Rapport - Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighet, en utvärdering av föräldrapenningstillägget


Mer information

För mer information, kontakta:

Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne
Mob: 073-301 76 24 / mail: mikael.j.andersson@lo.se


Extra lästips

Läs gärna vår intervju med Maria Lövgren. Hon 30 år, bor i Malmö är föräldraledig med sitt första barn. Hon arbetar i en klädesbutik inom kedjan Zara.

Den kedjan har kollektivavtal med Handels och inför sin föräldraledighet så frågade Maria sin arbetsgivare vad som gällde.

Tryck här: En LO-medlem som inte missade de extra pengarna!

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.