020560056 ring fackets hjälptelefon

Magnus Alm - ny ordförande

På LO-distriktets årsmöte valdes Magnus Alm till ny ordförande för LO-distriktet. Magnus har suttit i styrelsen sedan tidigare, och arbetar som ombudsman på Byggnads Skåne. Här kan du läsa hans tacktal när han blivit vald: "Det talade ordet gäller."


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kamrater!

Jag vill börja med att tacka för det förtroende som ni har givit mig. Förtroendet att vara den som ska leda LO-distriktet i Skåne, efter företrädare som Ronny Olander, Inger Jarl-Beck och Jimmy Runesson mfl, förpliktigar.

Det var här, i den skånska myllan som de första pionjärerna i arbetarrörelsen började prata om socialism. Det var här, på de skånska åkrar och i hemliga lokaler som våra företrädare agiterade för en förändring.

Vårt geografiska läge har alltid gjort att Skåne först möter det som händer på kontinenten. Vi är den svenska arbetarrörelsens vagga, som alltid är först och skarpast i kraven på nya reformer. Och det ska vi naturligtvis fortsätta med! Så återigen, tack för förtroendet  kamrater!

Min fackliga övertygelse tog sin start i dåvarande Industrifacket på 90-talets andra hälft. Kanske var det mer de social aktiviteterna är klubbstyrelsens ideologiska arbete som lockade :)

Vi kan skratta eller ha värderingar om detta, men vi ska inte underskatta hur viktig den breda rekryteringen är och de vägar den skapar in i våra organisationer.

Man ska kunna möta facket på första sommarjobbet vid Glassbåten i Åhus, eller via ungdomsverksamheten i Elektrikerna i Malmö eller i en marxistisk studiecirkel via ABF i Eslöv. Vägarna in i den fackliga gemenskapen ska vara många. Men väl här ska studier och organisering vara ett centralt!

Så var det för mig själv. I 90-talets efterdyningar satsade den socialdemokratiska regeringen på vuxenutbildning. Då fick jag chansen att utbilda mig till murare. Som lärling kom jag snabbt i kontakt med ungdomsverksamheten, där den sociala verksamheten var central, igen.

Kombinerat med facklig utbildning och social aktivitet ökade mitt intresse för de fackliga frågorna.Men det som gjorde att jag bestämde mig för att fullt ut aktivera mig, var när en konflikt uppstod på arbetsplatsen. Naturligtvis en lönekonflikt!
Konflikten var långdragen och kontakten med avdelningens ombudsmän blev intensiv. Jag fick sedermera förtroendet att företräda kamraterna på arbetsplatsen och i Byggnads organisation. 

Det fackliga uppdragen har sedan dess varit många och varierande. Jag har både varit anställd och förtroendevald i LO distriktet vilket gett mig erfarenheter och insikter jag nu kommer få ny nytta av i mitt uppdrag som LO-distriktets ordförande.

Politiken då?
Det var på Byggnads sektionsmöte i Svedala jag först kom i kontakt med politiken. Det var på ett av dessa möten som jag fick höra riksdagsledamoten och distriktets tidigare ordförande, Ronny Olander.
Ronny talade sig varm för en röd fördelningspolitik, För generationskontraktet och behovet av omfördelning. Jag förstod snabbt efter att ha lyssnat på Ronny (ni som känner Ronny vet hur han kan engagera) tillsammans med mina egna fackliga erfarenheter från
arbetsplatsen, att politiken var och är en viktig del av den fackliga kampen!

Utan den politiska grenen kan vi aldrig förändra de grundläggande orättvisorna i samhället. Utan facklig och politisk skolning kan vi aldrig kunna vara ett starkt vapen i klasskampen!
För mig var det därför viktigt att LO kongressen 2012 satte ner foten och bestämde sig för att vara i frontlinjen av denna kamp. Att driva på och forma opinionen. Att verka mot  de orättvisor som klassamhället skapar. Våra medlemmar har många frågor som behövs höras och ska höras.

Vi ska se till att debatten handlar om de ökade klyftorna i Sverige, att debatten handlar om rätten till en god arbetsmiljö, att debatten handlar om rätten till trygga anställningsvillkor och rätten till heltid, att debatten handlar om hur vi bygger ut den välfärd som våra medlemmar så starkt behöver. I detta arbete ska LO-distriktet ha en avgörande roll.

Vi ska vara kraften som visar vägen framåt kamrater!

Avslutningsvis vill jag rikta ett speciellt tack till Jimmy. Jimmy som i  sex år kämpat och verkat för ett ökat politiskt inflytande. Tack.
Jag lovar att ta över den stafettpinnen och fortsätta resan mot ett ökat politiskt inflytande.

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.