020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktets höstmöte "En historisk dag"

- Det är idag en historiskt dag i en historisk tid. Vi ska idag fatta beslut om en historisk organisationsförändring. Så inledde LO-distriktets ordförande Magnus Alm höstmötet som hölls den 24 november.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här är hela talet:

"Jag vill börja med att hälsa ombud, styrelse, åhörare och gäster välkomna till LO-distriktets representatskap 2015. Mitt första representantskap som ordförande. Ett representantskap där ska vi fatta beslut om inriktning för 2016 års verksamhets samt fastställa budget för densamma. Detta helt enligt vårt uppdrag av er ägare.

Men vi är inte bara samlade för att göra det stadgarna förbinder oss till. Vi är även samlade för att visa solidaritet och hämta kraft i kampen för ett rättvisare samhälle och en arbetsmarknad värd namnet.

Historisk dag

Det är idag en historiskt dag i en historisk tid. Vi ska idag fatta beslut om en historisk organisationsförändring som kommer ge LO en tydligare röst i debatten och mer inflytande över politiken, lokalt. För det är just lokalt som vi kan göra den största skillnaden. Det är där grunden läggs för vilka beslut som skall tas för vår arbetsmarknad och hur vi bygger ett helt samhälle.

Det är i arbetarekommunen som diskussionerna om de problem som vi står inför, förs och signaler till partiet i Stockholm, skickas ifrån. Det ska vara våra signaler.

Det är i kommunfullmäktige budgetförutsättningarnaför kommunals medlemmar sätts. Det är där vi ska vara.

Det är i olika kommunala och regionala upphandlingsorgan kraven sätts huruvida det ska vara kollektivavtalsliknade förhållande eller kollektivavtal som ska råda vi offentlig upphandling. Det är där vi ska styra.

Om vi inte har LO kamrater i dessa forum kommer våra intressen inte tas till vara i den utsträckning som behövs. Signalerna uppåt blir då otydliga. Budgetarna i kommunerna kommer innehålla besparingar och det blir fritt fram för kollektivavtalslösa företag att göra profit av skattepengar.

Detta kan aldrig gynna de som varje dag tar hand om våra barn och föräldrar eller de som riskerar sina liv vid nyproduktion av offentliga institutioner. Våra medlemsgrupper!

Rätt i tiden

Jag är övertygad att den nya lokala organisationen och dess uppdrag är helt rätt i tiden för att ge er där ute de bästa förutsättningarna att ta plats, fatta rätt beslut och stärka LO´s varumärke i opinionen.

Som sagt, det är idag en historiskt dag för LO distriktet. En historisk dag i en historisk tid. Vi har en situation i vår omvärld som vi inte haft sedan andra världskriget. Över 50miljoner människor är på flykt undan krig och förtryck. Uteslutande oskyldiga människor som är offer för politiska system och värderingar som vi här varit förskonade ifrån under mycket lång tid.

Som fackföreningsmänniskor är vi gemensamt knutna till värderingar som gör att vi inte kan se på. Värderingar som bygger på alla människors lika värde. Värderingar som inkluderar, istället för att exkludera. Vi är skyldiga oss själva att visa solidaritet och öppenhet i dessa tider och bekämpa de mörka krafterna som vi ser växer sig starka.

Det är ingen slump att SD har växt konstant sedan de bildades. Det är ingen slump att borgerligheten inte tar tydligare avstånd och de är inte slump att vårt parit, Socialdemokraterna, inte växer sig starkare. Socialdemokratin och LO är som starkast när den politiska konflikten är som störst!

Konflikten mellan arbete och kapital! Inte mellan friska och sjuka, svenska och invandrare eller anställda och arbetslösa.

Det är just vår konflikt som tunnats ut i svensk opinion och politik. Det är den avsaknaden som gör att rådande lösningarna på samhällsproblemen ökar klyftorna, istället för att minska dem.

Vi tar fajten!

Detta är mina vänner vårt ansvar! Ingen annans. Vi kan sitta och tycka någon riksdagsledamot eller något kommunalråd borde ta tag i det. Men så fungerar det inte. Ta Livs pågående konflikt mot Sunsallat i Malmö som exempel. Eller de uteblivna besluten om borttagandet av delade turer ute i kommuner och landsting.

Vem är det som ta fajten och visar solidaritet? Inte är det politikerna i kommunen eller riksdagsledamöterna i Stockholm. Nej, det är ombudsmän och förtroendevalda i fackföreningen som gör det Och när vi behöver den facklig/politiska samverkan som mest, är intresset från partiet som svalast.

Vår, er och framförallt Min uppgift är att se till att den facklig/politiska samverkan alltid är het. Så het att när någon försöker ta ut svängarna ska det brännas. Alla beslut som tas skall tas med utgångspunkt från våra medlemmar och deras vardagsproblem. Men ingen annan tar de besluten åt oss. Det måste vi själva göra!

Jag tänkte citera partidistriktets ordförande Niklas Karlsson om LO´s inflytande i Socialdemokratin.  " Ni ska inte nöja er med mindre än att sitta med i alla de forum där besluten fattas”

Detta måste vara vår gemensamma målsättning med start 2016!

Varmt tack

Avslutningsvis vill jag tacka alla ni som varit delaktiga i arbetet med den nya organisationen och det förslag vi senare i dag ska behandla. Tack till ni som suttit med i arbetsgruppen, tack till alla ni i sektionerna som varit delaktiga, tack till ni från avdelningarna som kommit med viktig information, tack till personalen på distriktet och tack till förre ordförande Jimmy Runesson.

Sist vill jag tack Mickael, 1:e ombudsman, som kom in mitt i arbete och som har lyckats hantera allt engagemang på bästa sätt. Tack!

Med dessa inledande ord hälsar jag alla återigen välkomna och förklarar LO distriktets representantskapet för öppnat!

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.