020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet ställer krav inför S kongress

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne, skriver på DN Debatt att Socialdemokraterna måste ta ställning för en offensiv ekonomisk politik. Det behövs ett historiskt skifte och vi är med och lyfter blicken för politiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inför Socialdemokraternas kongress i Västerås 29-31 maj 2015 lyfter LO-distriktets ordförande Magnus Alm en rad viktiga förslag på DN Debatt.

Artikeln är skriven tillsammans med Niklas Karlsson (distriktsordförande Socialdemokraterna i Skåne), Per-Erik Johansson (distriktsordförande LO-distriktet i Norra Sverige), Ellinor Eriksson (förbundsordförande SSU) och Talla Alkurdi (förbundsordförande S-studenter).

Dags att investera

Det följer de krav kring politik för sysselsättning och ekonomi som den skånska arbetarrörelsen länge diskuterat. Budskapen går i linje med vårt allmänna huvudbudskap från LO: Dags att investera!

Det handlar i artikeln framför allt om lånefinansiering av samhällsekonomiskt lönsamma statliga investeringar och en ökning av bostadsproduktionen.

Förslagen kring satsningar på bostäder, infrastruktur och välfärd hänger samman med behovet av en helt ny och mer offensiv ekonomisk politik.

Det behövs ett historiskt skifte

Vi menar att det nu är dags för ett historiskt skifte i den ekonomiska politiken. Men en mer offensiv politik kräver också nya ramar.

Konkret kan detta bland annat röra sig om till exempel ett kompletterande sysselsättningsmål för Riksbanken och att ha en separat investeringsbudget för staten.

Läs mer om förslagen, och resonemangen kring dem, i debattartikeln på DN Debatt: "S måste ta ställning för en offensiv ekonomisk politik"

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.