Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet kallar till årsmöte i april

Nu startar processen att skriva motioner och nominera personer till LO-distriktet i Skåne som håller årsmöte den 25 april 2023.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet i Skåne sammankallar representantskapet för årsmöte 25 april 2023. Årsmötet planeras som ett heldagssammanträde och vi har bokat Backagården för att genomföra ett fysiskt representantskapsmöte.  

Vid mötet representeras medlemsorganisationerna av de ombud som valdes till höstmötet 2022. Dessa kommer att få personlig kallelse till mötet 30 dagar innan årsmötet.

Motioner

Motionsrätt har medlemsorganisationer inom LO-distriktet, det vill säga LO-förbundens regionala organisationer i Skåne.

Motioner insändes till LO-distriktet i Skåne senast 24 februari 2023. Detta antingen via e-post lo-skane@lo.se eller med post till vår expedition i Malmö.

Nomineringar

Till val av styrelse, revisorer och valberedning har endast LO-distriktets medlemsorganisationer nomineringsrätt. Nomineringar insändes av medlemsorganisationer inom LO-distriktet i Skåne senast 25 mars 2023.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.