020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls i höst

LO-distriktet i Skånes årssammanträde, som blev inställt på grund av coronapandemin, hålls den 19 november 2020. Vi kommer samma dag efter att årsmötet är klart att hålla höstmötet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Årskonferens som skulle varit dagen efter årsmötet den 7 april kommer att flyttas till den 20 november alltså dagen efter års- och höstmöte. Dessa sammanträden och årskonferensen är förlagda till Backagården i Höör.

Vid mötet representeras medlemsorganisationerna enligt stadgarna av de ombud som fackförbundens avdelningar i Skåne väljer till höstmötet 2020. Dessa kommer att få personlig kallelse till mötet.

Motioner
Motionsrätt har medlemsorganisationer, det vill säga fackliga avdelningar. Motioner insändes till LO-distriktet i Skåne senast 60 dagar före mötet, alltså den 19 september.

Nomineringar
Till val av styrelse, revisorer, valberedning har endast de fackliga avdelningarna nomineringsrätt.

Observera att alla nomineringar som kommit in till det flyttade årsmötet i april ligger kvar.
Har ni några förändringar på de inlämnade nomineringarna eller tilläggsnomineringar skall dessa vara oss tillhanda senast 19 september.

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.