020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne: Vi tar kamp mot alliansens förslag att privatisera skåningarnas sjukhus!

Sjukvården behöver investeringar, samverkan och en organisation som utgår från patienterna och personalen. Inte fler vårdgivare eller att mer skattemedel ska gå till vinstuttag. Men Alliansen i Region Skåne vill lägga ut två av skåningarnas sjukhus på entreprenad. Vilka sjukhus man på så vis tänker sälja ut har man inte velat berätta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Att Alliansen vill privatisera två av skåningarnas sjukhus men inte ens tänker berätta vilka är oerhört provocerande. Det här kommer vi ta strid om hela vägen fram tills valdagen. Vi börjar redan nu under maj månad, då LO on tour besöker Skånes alla kommuner. Då kommer vi lyfta hotet från Alliansens politik och ställa frågan – vilka sjukhus är det högern vill sälja ut?, säger Birgitta Almroth.
 
De fackliga avdelningarna inom LO-distriktet i Skåne kommer ta kamp mot privatiseringsförslagen. Vi vill inte se fler skattemedel gå till vinster i välfärden. Den skånska sjukvården behöver arbetsro och den behöver hänga samman, både för patienternas och personalens skull. Privatiserar man sjukhus agerar man tvärtemot på alla dessa punkter.
 
-  Privatiserade sjukhus är helt fel väg. Det socialdemokratiskt ledda styret i Region Skåne har istället satsat på sjukvården. Över sex miljarder kronor mer och fler än ytterligare 2000 anställda, och förbättrade villkor för personalen. Mer behövs, men vi vet att det hade skett fler framsteg ifall inte Alliansen och Sverigedemokraterna hade stoppat flera viktiga reformer, avslutar Birgitta Almroth, vice ordförande LO-distriktet i Skåne.
 -----------------
Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes årsmöte den 23 april 2018. På plats var ombud som tillsammans representerade de över 155 000 skånska LO-medlemmarna.
 
* Den 2 maj till 3 juni så kommer LO att besöka samtliga kommuner i Skåne, en dag per kommun. Under arbetsnamnet ”LO on tour” så genomförs det utåtriktade aktiviteter för hela familjen av LO-facken i kommunerna, och vi lyfter LO-medlemmarnas politiska krav inför valet i höst. Hela programmet för LO on tour finns på vår hemsida, http://www.skane.lo.se.

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.