020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Vi kommer ta kamp för den skånska kollektivtrafiken!

Kollektivtrafiken är blodomloppet i vår region. För många skåningar är det den som ska få vardagen att fungera. Tyvärr har den borgerliga alliansen som nu styr Skåne bestämt sig för att driva den i sank med sin nedskärningspolitik. De skånska LO-förbunden ställer sig helt i opposition mot detta. Vår gemensamma kollektivtrafik behöver förbättras och göras billigare, inte försämras och fördyras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nedanstående uttalande antogs enhälligt på LO-distriktets i Skånes årsmöte den 9 april 2019. På plats var ombud som tillsammans representerade de över 155 000 skånska LO-medlemmarna.

------------------------

LO-distriktet i Skåne: Vi kommer ta kamp för den skånska kollektivtrafiken!

Kollektivtrafiken är blodomloppet i vår region. För många skåningar är det den som ska få vardagen att fungera.

Tyvärr har den borgerliga alliansen som nu styr Skåne bestämt sig för att driva den i sank med sin nedskärningspolitik.

I opposition med nedskärningarna

De skånska LO-förbunden ställer sig helt i opposition mot detta.

Vår gemensamma kollektivtrafik behöver förbättras och göras billigare, inte försämras och fördyras. 

Usel högerpolitk

- Detta är usel högerpolitik. Det behöver erbjudas bättre och billigare kollektivtrafik i Skåne - inte sämre och dyrare. Tyvärr fick de borgerliga igenom alla sina önskade neddragningar i busstrafiken på senaste kollektivtrafiknämnden. Och fler nedskärningar i kollektivtrafiken är att vänta från den här alliansen som nu styr Skåne. Dålig politik för vanligt folk!, säger Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Busslinjer försvinner och turtätheten minskar

Med de nyss beslutade borgerliga nedskärningarna försvinner ett antal busslinjer helt, och det blir nedskärningar på uppemot ett sjuttiotal andra busslinjer i Skåne. Minskad tillgänglighet och turtäthet ger sämre service. Det drabbar särskilt landsbygden och ökad skillnaden mellan stad och land, mellan västra och östra Skåne.

Alliansen ville även kraftigt höja taxorna i flera av Skånes mindre städer men detta lyckades oppositionen stoppa.

Det behövs mer satsningar

LO-distriktet i Skåne vill se en helt annan politik för skåningarna. För fler jobb och starkare tillväxt över hela Skåne så hade det istället behövt satsas mer på kollektivtrafiken. Inte mindre.

Kollektivtrafiken hade behövt byggas ut för att bidra till en mer sammanhållen region där klyftorna mellan stad och land kunde minska istället för att öka. Den hade behövt göras mer attraktiv och billigare så att resorna kunde öka.

Nu backar istället den skånska alliansen in i framtiden.

Bättre och billigare kollektivtrafik - inte sämre och dyrare

- Notan för högerns bakåtsträvande nedskärningspolitik hamnar i knäet på vanligt folk. Detta är dålig politik för alla skåningar som behöver ta sig till och från jobbet, till skolan eller som vill resa för att besöka anhöriga och vänner i andra delar av länet. De skånska LO-förbunden är helt överens om att det behöver erbjudas bättre och billigare kollektivtrafik - inte sämre och dyrare som de borgerliga vill!, säger Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

- De fackliga avdelningarna inom LO-distriktet i Skåne kommer ta kamp mot den borgerliga kollektivtrafikpolitiken så länge de bedriver den, så länge de sitter vid makten i Region Skåne. Det är LO-distriktets årsmötes gemensamma löfte till skåningarna!, avslutar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.
 
---
Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes årsmöte den 9 april 2019. På plats var ombud som tillsammans representerade de över 155 000 skånska LO-medlemmarna.

 

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.