020560056 ring fackets hjälptelefon

Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

Anställningsvillkor I Skåne var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 196 kronor i månaden. Det är 6 087 kronor mindre än vad män i arbetaryrken tjänade och 21 530 kronor mindre än de manliga tjänstemännens genomsnittliga månadslön i Skåne. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer, som LO presenterar i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.
Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken. Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

LOs årligt återkommande Jämställdhetsbarometer syftar till att i siffror visa hur tid, makt och pengar fördelas mellan kvinnor och män, i yrkeslivet och i familjen.

– LO verkar för en klassmedveten feminism. Därför använder vi ett nytt lönemått, faktisk månadslön, i Jämställdhetsbarometern. De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher. Vi måste se verkligheten för vad den är, säger Mikael Andersson, försteombudsman på LO-distriktet i Skåne.

Med det lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön i Skåne:

  • Arbetarkvinnor 17 196 kronor per månad
  • Män i arbetaryrken 23 283 kronor
  • Tjänstemannakvinnor 28 959 kronor
  • Tjänstemän 38 726 kronor

Klass och kön

Rapporten presenterar även rikssiffror, och som jämförelse kan sägas att genomsnittlig faktisk månadslön för hela landet är: Arbetarkvinnor 17 538 kronor i månaden, män i arbetaryrken 23 436 kronor, tjänstemannakvinnor 28 612 kronor och tjänstemän 37 539 kronor. Skillnaden mellan arbetarkvinnornas faktiska lön och de manliga tjänstemännens är därmed genomsnitt 20 001 kronor i månaden.

– Kampen för ökad jämställdhet kräver en medveten klassdimension. Vi måste avslöja myterna om kvinnors arbetsliv. Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning, menar Mikael Andersson.

– Det är inte rimligt att tala om att kvinnor gör felaktiga val och att dessa saker kan lösas om de börjar välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar. En facklig feminism ser detta, avslutar Mikael Andersson, försteombudsman på LO-distriktet i Skåne.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Läs rapporten här:
Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf)

För mer information:

Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-301 76 24
E-post: mikael.j.andersson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg