Facket direkt facketdirekt.nu

Inbjudan till utbildning i medlemsförsäkringar

LO-distrikten och Folksam bjuder in till en gemensam digital utbildning i medlemsförsäkringar för förbundens nyvalda försäkringsinformatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På samma sätt som i höstas erbjuder vi nu kurseb Utbildning i medlemsförsäkringar för förbundens försäkringsinformatörer. Vårens utbildningar genomförs digitalt med upptagningsområde hela landet.

Utbildningen är en dag och riktar sig till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer, oavsett vilket avtalsområde de tillhör. Observera att har du gått en utbildning tidigare så gäller denna utbildning inte dig. Grundkunskaper om avtalförsäkringar gör att informatören bättre tillgodoser sig utbildningen om medlemsförsäkringar. Därför är rekommendationen den att de nyvalda försäkringsinformatörerna inom LO-privat och Freimas område (gamla KFO) har gått Avtalats grundutbildning först innan man anmäler sig till Utbildning i Medlemsförsäkringar.

Observera att LO inte längre håller register över förbundens försäkringsinformatörer utan det är upp till varje förbund att ansvara för att informatörerna får sin utbildning. Deltagarna ersätts med utbildningsarvode alternativt förlorad arbetsförtjänst samt resor enligt LOs bestämmelser.

Datum för vårens utbildningsdag i medlemsförsäkringar:

  • 7 april mellan klockan 08.30 – klockan 15.30. Sista anmälningsdag är den 24 mars
  • 21 april mellan klockan 08.30 - klockan 15.30. Sista anmälningsdag är den
  • 5 maj mellan klockan 08.30 – klockan 15.30. Sista anmälningsdag är den 21 april
  • 19 maj mellan klockan 08.30 – klockan 15.30. Sista anmälningsdag är den 5 maj


En utvärdering kommer att göras av vårens utbildningar inför hösten 2022

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.