020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till grundutbildning för studieorganisatörer

Våra studieorganisatörer spelar en avgörande roll för att skapa engagerade medlemmar och därmed en stark fackföreningsrörelse. I höst startar vi ny grundutbildning för fackliga studieorganisatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den samlade studie verksamheten har en avgörande betydelse för en levande folkrörelse, en stark fackförening och möjlighet för arbetare att utöva ett aktivt inflytande, både på  arbetsplatser i företag men även politiska sammanhang och därigenom ta vara på medlemmarnas intresse. I detta arbete krävs en stark facklig studieorganisation som befolkas av kunniga, engagerade förtroendevalda som brinner för studieverksamhet.
Utbildningen bidrar/syftar till att bygga fungerande studieorganisationer och studieverksamhet. Den ska även ge deltagare möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så att hen med framgång kan och vill bedriva studieverksamhet.
Utbildningens mål är:

  •     Att bli en bärare av de ideologiska skälen
  •     Att bedriva facklig utbildning
  •     Att se studierna i ett sammanhang
  •     Att kunna, våga och vilja ta samtal med syfte att rekrytera
  •     Att planera studieverksamhet
  •     Att känna trygghet i sitt uppdrag


Målgrupp: Studieorganisatörer/ansvariga som i huvudsak kommer att bedriva rekryterings- och planeringsarbete lokalt.
Förkunskaper: Introduktion i uppdraget via ditt fackförbund. Medlemsutbildning och Vald på jobbet eller ha motsvarande kunskaper.
Tid: Utbildningen genomförs som externat den 14-15 oktober samt den 10-11 november 2020. Start med fika klockan 08.30 och avslut klockan 16.00 alla dagarna.
Plats: Backagården, Höör
Ledare: Conny Bodén och Mikael Malm, resurspersoner ABF Skåne.
 
Anmäl dig till din fackliga organisation, som i sin tur anmäler till ABF Skåne . Anmälan ska vara ABF Skåne tillhanda senast den 16 september 2020. Glöm inte meddela om du har specialkost.

susanne simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.