020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till extrainsatt tvärfacklig handledarträff tillsammans med ABF Skåne

Facklig utbildning Du som idag är tvärfacklig handledare och är intresserad av att hålla digitala utbildningar är välkommen till en extrainsatt handledarträff. Kursen är digital och hålls den 9 september. Anmäl dig via din fackliga avdelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Då vi i nuläget inte vet om vi kommer att kunna hålla våra tvärfackliga utbildningar fysiskt i höst rustar vi för att även kunna köra digitalt. Du som idag är tvärfacklig handledare och är intresserad av att hålla digitala utbildningar är välkommen till en extrainsatt handledarträff. Vid träffen kommer Jenny-Anne Myrberg, Handels och Conny Bodén, Kommunal, berätta om upplägget de kört för digital facklig introduktionsutbildning. Vi kommer också prata om hur vi kommer igång med digital Medlemsutbildning. I bekräftelsen får du all information kring inloggning.

MÅLGRUPP: Du som är handledare i de tvärfackliga medlemsutbildningarna och är intresserad av att hålla digitala utbildningar.

EKONOMI: Den anmälande organisationen står för eventuell förlorad arbetsförtjänst.

TID: Onsdagen den 9 september, klockan 08.30-12.00

PLATS: Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan: Hemsida: abf.se/skane - sök på arrangemangsnummer 10273 i sökrutan E-post: info.skane@abf.se - ange namn på arrangemang samt era uppgifter inkl. personnummer. För mer information eller frågor kontakta 0413-298 85 eller frida.palmquist@abf.se.

Anmälan ska vara ABF Skåne tillhanda senast 1 september 2020.

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.