020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till digitalt seminarium om sjukförsäkringen

Den 10 december klockan 9-12 inbjuder vi till digitalt seminarium med LO-TCOs rättsskydd. Förbundsjuristen Nataša Mirosavić föreläser om sjukförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Försäkringskassans bedömningar i sjukförsäkringsärenden har stramats upp väsentligt. Andelen avslag har fördubblats de senaste åren. Reglerna för sjukförsäkringen har genomgått många stora förändringar och blivit avsevärt mer svårhanterliga och oöverskådliga för den enskilde. Reglerna är idag ett lapptäcke och de negativa konsekvenser som detta orsakar enskilda framkommer tydligt i medias rapportering.
Vid seminariet kommer det att ges en överblick av sjukförsäkringssystemet och rättsprocessen med genomgång av rättsläget och de senaste betydelsefulla domarna på
området. Seminariet vänder sig till er som bistår medlemmar med argumentation i sjukförsäkringsärenden på myndighets- och domstolsnivå samt de som önskar fördjupa sina försäkringsjuridiska kunskaper.
Anmälningsavgift 1000 kr/deltagare som faktureras från LO-distriktet i Skåne. Anmälan är bindande.

susanne simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.