Fråga facket Fråga facket

I höst väljs ledamöter till LO-facken i kommunerna

Engagera dig fackligt där du bor eller arbetar! I höst ska nya ledamöter till LO-facken i kommunerna väljas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Opinionsbildning i Landskrona - LO-facken påverkar.
Opinionsbildning i Landskrona - LO-facken påverkar.

Påverka tillsammans!

LO finns i alla skånska kommuner. Det är fackliga medlemmar från olika förbund som tillsammans påverkar och förbättrar för anställda och invånare i respektive kommun.

Varje LO-fack i kommunerna har sin organisation. Man måste vara minst tre ledamöter för att vara ett LO-fack i kommunerna. Maximalt kan man vara 14 ordinarie ledamöter inklusive ordförande samt 14 ersättare. Alla LO-förbund har rätt till en ordinarie och en ersättare i varje LO-fack. 

Val 22 november

Alla medlemmar i ett LO-förbund som arbetar eller bor inom LO-distriktets verksamhetsområde och ej är ålderspensionär är valbara. Nomineringarna görs i samråd med ditt fack som också är den som har rätt att nominera personer.

Ordförande väljs på två år och övriga ledamöter på ett år.

På LO-distriktets representantskap den 22 november ska ledamöterna till LO-facken väljas. Den här gången är det framför allt ledamöter och ersättare som ska väljas. Ordförande valdes ifjol och forsätter i de flesta kommuner sina uppdrag.

Nomineringar till LO-facken görs av din förbundsavdelning så prata med ditt fack om du vill engagera dig lokalt. Nomineringarna ska vara inne senast den 23 oktober.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.