020560056 ring fackets hjälptelefon

Sjuk eller skadad?

Försäkringar Vet du hur du ska agera om du blir sjuk eller skadad på jobbet? Just nu har vi en kampanj för att fler ska få information om avtalsförsäkringarna och inte missa pengar de har rätt till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Många medlemmar missar att begära ersättning. Därför pågår just nu en kampanj som har till syfte att sprida kännedom om främst två försäkringssituationer; om du är sjuk eller skadar dig på jobbet samt att stärka avtalsförsäkringarnas och kollektivavtalets värde.

På arbetsplatser över hela distriktet kommer nu de fackliga avdelningarnas förtroendevalda på området, försäkringsinformatörerna, att informera särskilt för att uppmärksamma kampanjens budskap.

Läs mer om informatörerna och om LO-distriktets omfattande Facket försäkrar-verksamhet på vår hemsida: Facket försäkrar

På LOs hemsida kan du se mer om den aktuella kampanjen: Dina avtalsförsäkringar

På youtube kan du se en aktuell kampanjfilm: Skadad i jobbet?

John Thörnlund
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.