020560056 ring fackets hjälptelefon

Fler än 18 000 unga saknar arbete eller studieplats i Skåne län

Arbetsmarknad En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 ungdomar varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Skåne län handlar det om cirka 18 000 individer vilket motsvarar 10,8 procent av de mellan 16-25 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

- Det är brådskande att få till reformer som stöttar dessa individer. Att ha ett arbete är grunden för den självständighet som vi alla vill ha i våra liv, det handlar om rätten att få bli vuxen på riktigt, säger Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne.

- Sänkta lägstalöner och ännu fler otrygga anställningar på arbetsmarknaden förs fram som lösningar för att få in unga. Det är helt fel väg att gå. Man ska kunna leva på sin lön och man ska få lov att bli vuxen. Här viker vi oss inte, fortsätter Mikael Andersson.

Samhället misslyckas

Närmare hälften av unga mellan 20-25 som varken studerar eller arbetar saknar gymnasieutbildning. Misslyckas samhället med att växla in nya generationer i arbetslivet äventyras ungas hälsa och framtidsutsikter, och även samhällsekonomin i stort.  

LO föreslår att gymnasieskolan görs obligatorisk så att fler går klart sin utbildning. Vi vill även se en utbyggd vuxenutbildning och bättre villkor för unga på arbetsmarknaden. Det är nu också högprioriterat att 90-dagarsgarantin börjar införas.

- Stefan Löfvens regering måste leverera. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Mikael Andersson.

LOs förslag:

  • Tidiga sociala investeringar
  • Obligatorisk gymnasieskola
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen
  • Ökad samverkan mellan myndigheter
  • Bygg ut vuxenutbildningen
  • 90-dagarsgarantin
  • Bättre villkor för unga på arbetsmarknaden

Rapporten Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Skåne

För mer information

Mikael Andersson, försteombudsman LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-01 76 24
E-post: mikael.j.andersson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg