020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket på sommarjobbet färdigt

Anställningsvillkor LO-distriktet i Skåne har nu avslutat årets upplaga av den årligen återkommande kampanjen ”Facket på sommarjobbet” och ser ett trendbrott. I år har uppsökarna mött färre sommarjobbare i traditionell bemärkelse och fler som ständigt jobbar i korta visstidsanställningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Våra uppsökare har besökt arbetsplatser i samtliga 33 kommuner i Skåne och vi har pratat med drygt 3700 människor och vi har besökt nästan 1700 arbetsplatser. Jag är imponerad över deras engagemang och vad de har uppnått, säger Meta Jarl, ungansvarig på LO-distriktet i Skåne.

Trendbrott

- Våra uppsökare undrar däremot om vi ens kan fortsätta kalla kampanjen för just Facket på sommarjobbet. När otrygga anställningar breder ut sig för unga i arbetaryrken så möter vi fler som i vanliga fall jobbar på upprepade korta visstidsanställningar, så kallade ”timvikariat” eller ”sms-anställningar”. Dessa människor är äldre och får gå upp i tid på vikariat under sommaren. Sommarjobbare i traditionell bemärkelse möter vi däremot som sagt var allt färre. Verkligt unga kommer mest in på renodlade ferieanställningar eller kommunala praktikplatser, konstaterar Meta Jarl.

Fackets hjälptelefon

- Vi har informerat brett för att det ska passa olika målgrupper med tillfälliga eller otrygga anställningar på arbetsmarknaden. Till exempel har vi berättat för alla om Fackets Hjälptelefon 020-560056, och att unga kan ringa dit gratis och anonymt hela sommaren. Det finns även mycket information på vår särskilda hemsida http://ung.lo.se . Har du frågor så finns facket där för dig. Det är jag stolt över, avslutar Meta Jarl.

Fakta om årets kampanj
LO-distriktets regionala ungkommitté ansvarar för kampanjen. I år har det varit knappt 30 stycken fackligt aktiva ungdomar som har deltagit i det uppsökande arbetet mellan den 24 juni och 5 juli (v.26-27). Målet var att träffa så många sommarjobbande ungdomar som möjligt på arbetsplatser och publika platser för att ge information om rättigheter, skyldigheter och viktiga saker att tänka på när man får sitt första jobb.

Uppsökarna har delat ut informationsfoldrar om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, spridit information om Fackets Hjälptelefon 020 – 56 00 56 samt om hemsidan http://ung.lo.se

Kontakter för LO-distriktet:
Meta Jarl, ungansvarig LO-distriktet i Skåne

Tfn: 072-560 02 37

E-post: meta.jarl@lo.se

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.