020560056 ring fackets hjälptelefon

Träffar om arbetsmarknadsfrågor

Organisering Det tvärfackliga arbetet kring arbetsmarknadsfrågor ska organiseras om. LO-distriktet i Skåne inbjuder till enskilda träffar med dem som är ansvariga för arbetsmarknadsfrågor i avdelningar och förbund. Träffarna pågår mellan januari och mars. Välkommen att boka tid!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Skåne beslutade på vårt höstmöte den 24 november om ny organisation för den regionala och lokala tvärfackliga verksamheten. Det innebär även ett rejält nytag vad gäller tvärfacklig samordning av arbetsmarknadsfrågor.

Dessa förändringar presenterades översiktligt på LO-distriktets arbetsmarknadskonferens den 10 november, och kort även på höstmötet. De aktuella övergripande styckena ur den nu antagna verksamhetsplanen för 2016 finner du längst ner.

Ökat fokus på det lokala

Ny struktur, nya uppdrag, ny stöttning och samordning av förbundens förtroendevalda. Ökat fokus på det lokala. Hur ska det se ut? Detta vill LO-distriktet utarbeta tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Som utlovat på arbetsmarknadskonferensen går vi därför nu ut med en förfrågan om enskilda träffar kring detta ämne med medlemsorganisationerna. Dessa träffar sker med undertecknad representant från LO-distriktet, Markus Blomberg.

Det kan vara med ansvarig/ansvariga på er avdelning, eller med de avdelningsrepresentanter ni finner lämpliga. Utgörs ert förbund av flera avdelningar i Skåne kan det kanske samordnas till en samlad träff. Formerna för träffen och målgrupp kan avgöras när vi har kontakt med varandra.

Kort om bemanningsgruppen och Öresundsfrågorna

Det kommer även att informeras kort om den tvärfackliga bemanningsavtalsgruppens arbete, samt om distriktets arbete med Öresundsfrågor.

Målgrupp: ansvariga för arbetsmarknadsfrågor eller de personer er avdelning finner lämpliga för ändamålet.

Träffarna: är tänkta att genomföras under januari, februari eller mars månad med inriktning att ske på kontorstid. Tidsåtgång kan vara cirka två timmar.

Överenskommelse om hur och när görs enskilt mellan undertecknad och den från er organisation som tar kontakt. Det finns alltid utrymme att vara flexibel.

Markus Blomberg
Arbetsmarknadsansvarig, LO-distriktet Skåne
markus.blomberg@lo.se / 040-6645395

 

Ur LO-distriktets verksamhetsplan för 2016:

”LO-distriktet kommer att arbeta på ett nytt sätt med arbetsmarknadsfrågorna i samband med den nya lokala och regionala organisationen. Arbetsmarknadsfrågor kommer vara en prioriterad verksamhet lokalt. För att vi skall kunna vara aktiva i ett tidigt skede vid förändringarna på den skånska arbetsmarknaden ska vi rusta lokalt ansvariga via samordning och via kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

I den nya organisationen ser vi till att avdelningarna som uppdragsgivare får tydliga kanaler att påverka och utforma inriktningen på våra budskap och förslag också lokalt. Genom att på olika vis stärka upp så är målet att möjliggöra stor handlingskraft och medlemsnytta för avdelningarnas medlemmar.

Det är tillsammans med de fackliga avdelningarna som vi samverkar vi med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer. Det är från de fackliga avdelningarna riktningen stakas ut. Vi samordnar även framöver branschrådsarbetet och det som tidigare var arbetsmarknadsråden, men formerna ser ut att ändras. Detta följer vi upp nationellt tillsammans med LO och förbunden på nationell nivå så att vi skapar likvärdighet över landet samtidigt som vi stärker möjligheterna att påverka lokalt.” 

(sidan 8 i beslutad verksamhetsplan, underrubrik ”Aktiv för påverkan”)

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.